By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 22, 27. 10., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 44, 25. 10., s. 20
Annotation: Zpráva o divadle A Studio Rubín, které v letošní sezóně uvede mj. dramatizaci románu L. Faulerové "Smrtholka" a inscenaci "Náhradní existence"...
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 38, 13. 9., s. 23
Annotation: Recenze na rozhlasovou četbu deníků J. Zábrany "Celý život", které v režii H. Kofránkové načetl L. Hlavica. V červnu 2021 četbu vysílal ČRo...
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 151, 1. 7., příl. Salon, č. 1232, s. 16
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 5, 17. 5., s. 200
Annotation: Bio-bibliografické poznámky.
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 17, 19. 4., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Týnecké listy. -- Roč. 31, 2021, č. 3, březen, s. 26-27
Annotation: Úryvek z knihy J. Zábrany a komentáře k ní.
Article
8
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 24. 2. 2021
Annotation: Medailon L. Ferlinghettiho a jeho vazby k Česku; připojen videozáznam.
Article
9
online
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 65, 2021, č. 2, únor, s. 43
Annotation: Anotace.
Article
10
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 19. 1. 2021
Annotation: Článek o knižních novinkách připravovaných k vydání v tuzemských nakladatelstvích, mj. českých.
Article
11
by Zábrana, Jan, 1931-1984
Published Praha : Brno : Nadační fond Česká knižnice : Ústav pro českou literaturu AV ČR ; Host, 2021.
Annotation: Soubor básnických sbírek "Utkvělé černé ikony" (1965), "Stránky z deníku" (1968), "Samosoud" (1968 pod názvem "Lynč") a "Zeď vzpomínek" (1969-1971)...
Book
12
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2020, listopad, s. 49-50
Annotation: Soubor zpráv.
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 21, 7. 10., příl. Český literární kánon po roce 1989, s. IV
Annotation: Glosa o denících J. Zábrany "Celý život".
Article
14
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 29. 9. 2020
Annotation: Zpráva o anglických překladech českých básnířek a básníků, které vyšly v zářijovém čísle anglického literárního časopisu Modern Poetry...
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 15. 9., s. 116-123
Annotation: Medailon M. Doležala a soubor recenzí; připojena biografická poznámka (s. 123).
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2020, č. 14, 10. 9., s. 12
Annotation: Zpráva o letním čísle britského časopisu "Modern Poetry in Translation", v němž byly otištěny básně českých autorů za podpory Českého...
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 35, 17. 8., s. 7
Annotation: Článek o detektivním románu J. Škvoreckého a J. Zábrany "Vražda pro štěstí". Rozhlasovou četbu z románu vysílá ČRo Dvojka v týdnu od 24....
Article
19
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 10. 8. 2020
Annotation: Komentář k vystoupení K. Hvížďaly na ČRo Plus, reagujícímu na odezvu, již vyvolala kniha J. Nováka "Kundera: Český život a doba". Autorka...
Article
20
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na slovenský komentovaný výbor z publicistiky a prózy I. Babela doplněný mj. o texty slovenských spisovatelů jemu věnované. Recenze také...
Article