By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 199, 28. 8., s. 2
Haló noviny [online]. -- 29. 8. 2021
Annotation: Reportáž z komentované procházky částmi Žižkova spojenými s počátky dělnického a komunistického hnutí, zmíněny místní významné osobnosti...
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 84, 12. 4., s. 6, příl. Naše pravda, č. 14, s. IV
Annotation: Článek popisuje historii dělnického listu Svoboda od počátku vydávání až dodnes.
Article
3
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2020, č. 8, 14. 4.
Annotation: Článek o č. 75 Bulletinu Společnosti Otokara Březiny, který obsahuje mj. báseň O. Březiny "Čisté jitro", vzpomínkový text P. Holmana "První...
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 63-71
Annotation: Esej o románu M. Krausové-Holasové "Vesničko má pod horami", jehož název odkazoval k valčíku českého Němce J. B. Blobnera. Autor ve svém eseji...
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 189-198
Annotation: Esej o oblíbených knihách dětství; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 198).
Article
6
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 2, december, s. 367-389; roč. 4, 2019, č. 1, máj, s. 279-303
Annotation: Soubor článků slovenského literárního historika M. Pišúta z let 1945-1947.
Article
7
In: Posel z Budče. -- ISBN 978-80-906232-0-0. -- R. 2018, č. 35, 28. 9., s. 20-45
Annotation: Esej sledující v čase působení L. Zápotockého na Podbudečsku, zakládání a organizování spolků a jiných aktivit, i jeho literárně zpracované...
Article
8
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 19. 1. 2018
Annotation: Sloupek o československých/českých prezidentech a jejich vztahu k (české) literatuře.
Article
9
In: Posel z Budče. -- ISBN 978-80-906232-0-0. -- R. 2017, č. 34, 28. 9., s. 16-48
Annotation: Biografická studie.
Article
10
online
DOI
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 20, 2017, č. 1, 15. 4., s. 9-20
Annotation: Studie pojednává o tom, jakým způsobem byla vedena ideologicky a politicky velice vyhrocená diskuse o divadelním zákonu v denním i odborném tisku...
Article
11
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 3, s. 110-111
Annotation: Medailony níže uvedených osobností.
Article
12
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 294, 17. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 35, s. 4
Annotation: Soubor medailonů především českých literárních osobností k výročím jejich narození či úmrtí.
Article
14
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 25, 2014, č. 3, [prosinec], s. 51-76
Annotation: Studie se zabývá normalizací scény Národního divadla. Věnuje se nastudování pěti inscenací, které odpovídaly vyžadované politické linii,...
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 294, 18. 12., s. 9
Annotation: Sloupek inspirovaný televizní reportáží D. Vondráčka vysílanou v pořadu Reportéři.
Article
16
online
Webarchiv
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2012, č. 36, 3. 12.; č. 37, 10. 12.
Annotation: Rozhovor se surrealistickým básníkem a prozaikem P. Řezníčkem, zaměřený na vzpomínky na autorovo dětství - na válečná léta a 50. léta.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 120, 23. 5., s. A12
Annotation: Glosa zmiňující literární díla A. Zápotockého.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 5, 3. 2., s. 1 a 3
Annotation: Přehledový článek bývalého pracovníka komunistických ministerstev.
Article
19
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 1, 2. 1., s. 24-25
Annotation: Článek o smutečních básních věnovaných zesnulým československým prezidentům; mj. též k básni J. Jevtušenka věnované památce V. Havla.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 20, 2010, č. 47, 25. 2., s. 12
Annotation: O zfilmovaném románu A. Zápotockého (1955), distribuovaném v nové retrospospektivní filmové sérii na DVD; s biografickou poznámkou o A. Zápotockém.
Article