By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 153-155
Annotation: Úvodník hostujícího editora k číslu věnovanému adaptaci.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 240-254
Annotation: Rozhovor o adaptačních studiích. Uvozeno bio-bibliografickou poznámkou o KE; s fot. na s. 240.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 255-264
Annotation: Článek ve zkratce shrnuje dosavadní postupy spojené s myšlením o adaptaci, popisuje současnou situaci této oblasti a zamýšlí se nad jejím dalším...
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 176, 30. 7., s. D4
Annotation: Referát o divadelní adaptaci níže zmíněného románu, hrané na nádražích v odstaveném vagonu v rámci projektu Vlak Lustig.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 174, 27. 7., s. B1
Annotation: Zpráva o ukončení divadelního projektu.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 166, 18. 7., s. B6-B7
Annotation: Úvodní komentář k níže zmíněnému přehledu.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 162, 13. 7., s. B8
Annotation: Zpráva o zahájení divadelního projektu adaptace níže uvedené prózy A. Lustiga hrané v odstaveném vagonu.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 152, 29. 6., s. B9
Annotation: Glosa k níže zmíněné inscenaci podle povídek M. Macourka.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 148, 25. 6., s. 9
Annotation: Recenze divadelní inscenace novely A. Lustiga.
Article
10
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 26/27, 25. 6.-8. 7., s. 72
Annotation: Referát o filmové adaptaci knihy J. Kopty z r. 1937, srovnávající ji s remakem z r. 2008.
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 26, 19. 6., s. 18
Annotation: Recenze divadelního muzikálu na motivy povídky B. Němcové.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 24, 14. 6., s. 12-13
Annotation: Recenze divadelní inscenace podle povídky B. Němcové.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 138, 13. 6., s. B7
Annotation: Rozhovor s herečkou o roli Kateřiny Horovitzové v divadelní adaptaci románu A. Lustiga.
Article
14
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 21, 2012, č. 12, 12. 6., s. 4
Annotation: Recenze divadelní inscenace podle knihy J. Schmida.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 24, 5. 6., s. 25
Annotation: O posledním románu K. Čapka, pro rozhlas upraveném F. Pavlíčkem.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 128, 1. 6., s. B8
Annotation: Článek k filmové adaptaci níže zmíněné prózy a k nejasnému autorství předlohy.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 128, 1. 6., s. B8
Annotation: Zpráva o přípravě natáčení filmové adaptace prózy L. Součka.
Article
18
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 12-19
Annotation: Rozhovor; mj. o Němcově prozaické prvotině, českém filmu a filmových adaptacích próz B. Hrabala a A. Lustiga. Doplněno o biograficko-bibliografickou...
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 21, 2012, č. 11, 29. 5., s. 3
Annotation: Recenzní poznámka k televiznímu filmu podle předlohy P. Kohouta.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 117, 19. 5., příl. Víkend, s. 31
Annotation: Článek o připravované divadelní inscenaci inspirované níže uvedenou knihou.
Article