By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 192, 20. 8., příl. Pátek, č. 33, s. 18-22
Annotation: Rozhovor s divadelními režiséry M. Kukučkou a L. Trpišovským, mj. o jejich inscenaci Shakespearovy "Bouře" v rámci Letních shakespearovských...
Article
2
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 31, 2021, č. 6, 1. 6., s. 32-34
Annotation: Článek o dvojím, paralelním překladu Byronových "Hebrejských melodií" J. Vrchlickým a J. V. Sládkem.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 154, 3. 7., s. 7
Annotation: Sloupek o nakladatelství Limonádový Joe, které provozují manželé T. Brdečková a J. Dědeček. Nakladatelství letos vydalo mj. básnické sbírky...
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 27, 2. 7., s. 52
Annotation: Anotace anglicko-české sbírky básní "Rainmaker/Deštivec" T. Brdečkové a B. O'Donoghua.
Article
5
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2019, příl. Poiésis, březen
Annotation: Článek o básnické sbírce S. Heaneyho "Lidský řetěz", antologii "Vítr z Narragansettu", o poezii C. A. Duffy(ové) a o výstavě "Ve své slupce...
Article
6
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2019, č. 89, s. 44-45
Annotation: Úvaha o imaginaci. Autor vychází též z úvah o imaginaci W. Wordswortha a S. Freuda.
Article
7
by Šťastná, Zuzana, 1975-
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019.
Annotation: Monografie představuje osobnost a autorský styl anglického lyrika Johna Donna, srovnává české překlady jeho díla šesti českých překladatelů,...
Book
8
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 131, prosinec, Literární příl., č. 6, s. iv-v
Annotation: Komentář k překladu básně L. Carrolla "Jabberwocky" od J. Císaře ("Žvahlav") a A. a H. Skoumalových ("Tlachapoud").
Article
9
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 74/75, s. 121
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovází překlady poezie J. Kirwan (Vyhoštěni, s. 110-121) tištěné paralelně v originále a v českém překladu.
Article
10
online
DOI
In: Brno Studies in English. -- ISSN 0524-6881. -- Vol. 44, 2018, No. 2, s. [19]-36
Annotation: Studie o českých překladech básnické tvorby J. Donna.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 17, 19. 10., s. 15-16
Annotation: Esej o ohlasu díla W. Blakea v českém kulturním prostředí.
Article
12
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 2, 30. 6., s. 142-147
Annotation: Úvodní slovo k tématu čísla "Négritude (a další klasikové moderní africké poezie)". Autor se mj. vyjadřuje k českým překladům africké...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 2, duben, s. 213-234
Annotation: Studie se zabývá básnickou skladbou M. Součkové v komparaci se skladbou T. S. Eliota, autorka se věnuje žánru "Mluvícího pásma" a vlivu rozhlasu,...
Article
14
In: Alenčina dobrodružství v říši divů a za zrcadlem. -- S. 1-2
Annotation: Předmluva ilustrátora k dalšímu vydání Císařova překladu Alenčiných dobrodružství s básněmi převedenými Eduardem Valentou a nově též...
Book Chapter
15
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 27, 2017, č. 55, s. 164-185
Annotation: Studie.
Article
16
by Kastnerová, Martina
Published Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016.
Annotation: Monografie se zabývá změnami, kterými procházela alžbětinská anglie a věnuje se zejména nové roli "básníka z povolání" - autorka ho přirovnává...
Book
17
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, 2015, č. 91, 18. 4., s. 11
Novinky.cz [online]. -- 18. 4. 2015
Annotation: Rozhovor. Připojeno zhodnocení divadelního pořadu.
Article
18
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 7, 2015, n. 4, s. 3-12
Annotation: Studie se zabývá aplikací kognitivní literární vědy na představivost v poezii W. Wordswortha.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 24, 2. 6., s. 10
Annotation: Poznámka o opožděném vydání výboru z poezie anglických jezerních básníku v edici Zdeňka Stříbrného a překladu Václava Renče a o rozhlasovém...
Article
20
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2014, č. 10, 14. 5., s. 6
Annotation: Poznámka (s ukázkami) o knize Shakespearových sonetů, které vybrala a přeložila Z. Bergrová.
Article