By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 18, 2. 11., s. 13
Annotation: Fotoreportáž z udělování Cen Divadelních novin uvozena krátkým komentářem.
Article
2
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 251, 30. 10., s. 3
Haló noviny [online]. -- 30. 10. 2021
Annotation: Rozhovor mj. o výročí K. Havlíčka Borovského, jeho odkazu a akcích, které se budou k této události dít v Havlíčkově Brodě.
Article
3
4
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 24. 10. 2021
Annotation: Zpráva o ocenění M. Topinky Státní cenou za literaturu.
Article
5
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 19. 10. 2021
Annotation: Zpráva o udělení Německé knižní ceny A. Rávik Strubelové, jejíž kniha se odehrává v českém Harrachově.
Article
6
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 51, 2021, č. 5, 14. 10., s. 110
Annotation: Zpráva o udělení polského vyznamenání "Gloria Artis" L. Martinkovi.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 234, 9. 10., s. 13
Annotation: Článek o udělení Medaile Zdeňka Václava Tobolky V. Vojtíškovi z Městské knihovny v Praze, který se věnuje vytváření e-knih.
Article
8
online
In: iRozhlas [online]. -- 1. 10. 2021
Annotation: Zpráva o ocenění J. Rudiše Záslužným řádem Spolkové republiky Německo.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 223, 25. 9., s. 2
Annotation: Článek o 26. ročníku knižního veletrhu "Svět knihy", ve kterém je mj. zmíněna Cena Jiřího Theinera a její letošní laureát Kim Kju-čin...
Article
10
online
In: iRozhlas [online]. -- 23. 9. 2021
Annotation: Zpráva o ocenění J. Rudiše Záslužným řádem Spolkové republiky Německo.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 209, 9. 9., s. 20
Annotation: Zpráva o ocenění spisovatelky M. Davouze medailí Artis Bohemiae Amicis, která se zasloužila o vydávání děl K. Poláčka a F. Kafky.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 209, 9. 9., s. 4
Annotation: Reportáž z 64. ročníku celostátní přehlídky uměleckého přednesu "Wolkrův Prostějov"; připojen přehled všech laureátů tohoto ročníku.
Article
13
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 11, 2021, č. 41, podzim, s. 26-29
Annotation: Rozhovor o mezinárodní překladatelské soutěži Cena Susanny Roth; připojena uvedená glosa a bio-bibliografická poznámka.
Article
14
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 178, 4. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 31, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 31, 4. 8.
Annotation: Zpráva o vyhlášení výsledků 16. ročníku celostátní soutěže o cenu "Modrého slona". Čestné uznání získal člen Unie českých spisovatelů...
Article
15
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 3, srpen, s. 402-404
Annotation: Referát o 19. ročníku Studentské literárněvědné konference pořádané online Ústavem pro českou literaturu ve spolupráci s katedrou bohemistiky...
Article
16
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 172, 28. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 30, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 30, 28. 7.
Annotation: Rozhovor s K. Sýsem o jeho tvůrčí činnosti, literární kritice, politice a cenzuře v soudobém tisku; připojena bio-bibliografická poznámka (s....
Article
17
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 150, 30. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 26, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 26, 30. 6.
Annotation: Úvaha o literárním životě a publicistice vycházející z osobní zkušenosti autora je soustředěna na 60. a 90. léta 20. století a na současnost....
Article
18
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 92, 21. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 16, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 16, 21. 4.
Annotation: Zpráva o předání cen Unie českých spisovatelů; připojena jména vítězů.
Article
19
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 92, 21. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 16, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 16, 21. 4.
Annotation: Laudatio na L. Brožka, který byl oceněn Unií českých spisovatelů v roce 2020 za básnickou sbírku "Kuks".
Article
20
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 92, 21. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 16, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 16, 21. 4.
Annotation: Laudatio na M. Městeckou, která byla oceněna Unií českých spisovatelů v roce 2020 za knihu "Evropa v agónii pochodů smrti 1944-1945".
Article