By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Koukolík, František, 1941-
Published Praha : Karolinum, 2021.
Annotation: Kniha esejů o současné situaci člověka a společnosti zahrnující otázky neuropsychologie, sociální psychologie, etiky a vědeckého pokroku;...
Book
2
by Přibáň, Jiří, 1967-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021.
Annotation: Volné pokračování knižního rozhovoru "Hledání dějin" z roku 2018 se dotýká otázek etiky, morálky a společnosti zasažené pandemickou situací;...
Book
3
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na román V. Vondrušky "Kronika zániku Evropy 1984-2054".
Article
4
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 6, 8. 1, s. 17
Novinky.cz [online]. -- 8. 1. 2020
Annotation: Recenze na román V. Vondrušky "Kronika zániku Evropy".
Article
5
by Kuras, Benjamin, 1944-
Published Praha : Eminent, 2020.
Annotation: Další ze série úvah o krizi evropské společnosti; s Jmenným rejstříkem (s. 274-277).
Book
6
by Flusser, Vilém, 1920-1991
Published Mělník : Přestupní stanice, 2020.
Annotation: Studie-esej o postmoderní civilizaci, společnosti a kultuře a o změnách spjatých s přechodem k nim; s uvedenými doslovy.
Book
7
In: Od subjektu k projektu. -- ISBN 978-80-907627-1-8. -- S. 155-163
Annotation: Doslov je věnován dvěma nedokončeným knihám V. Flussera (díla "Od subjektu k projektu" a "Zlidštění" vyšla v Německu v jednom svazku), zvláště...
Book Chapter
8
by Cílek, Václav, 1955-
Published Praha : Dokořán, 2020.
Annotation: Soubor esejí; s Ediční poznámkou (s. 340) a s Výběrem z literatury (s. 342-[343]).
Book
9
by Komárek, Stanislav, 1958 srpen 6.-
Published Praha : Academia, 2020.
Annotation: Souborné vydání autorových novinových článků a esejí z let 2014 až 2017, doplněné několika novějšími texty, dvěma rozhovory a dosud nepublikovanou...
Book
10
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 204, 24. 10., s. 13
denikn.cz [online]. -- 24. 10. 2019
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Kronika zániku Evropy. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi s jeho fot.; s úryvkem z textu (zadní záložka volné obálky); s komentářem textu (4. s. volné obálky).
Book Chapter
12
by Palán, Aleš, 1965-
Published Praha : Prostor, 2019.
Annotation: Soubor příběhů lidí, kteří žijí v přírodě na okraji společnosti převážně na Šumavě (známých již z knihy "Raději zešílet v divočině",...
Book
13
by Palán, Aleš, 1965-
Published Praha : Prostor, 2019.
Annotation: Soubor rozhovorů s lidmi, kteří žijí v přírodě na okraji společnosti po celé České republice; s Ediční poznámkou (s. [385]).
Book
14
In: Zachraňte Itálii. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; s komentářem textu (4. s. volné obálky).
Book Chapter
15
Annotation: Monografie je souborem rozhovorů s lidmi žijícími mimo civilizaci v šumavských lesích, a také alternativním průvodcem po největším českém...
Book
16
by Komárek, Stanislav, 1958 srpen 6.-
Published Praha : Academia, 2018.
Annotation: Kniha cestopisných esejů z let 1991-2008; s autorovou předmluvou (s. 11-12, s datací: "v létě 2018") a Jmenným rejstříkem (s. 443-449).
Book
17
by Chudoba, Bohdan, 1909-1982
Published Praha : Torst, 2018.
Annotation: Esejisticko-historické pojednání o původu člověka, starověkých civilizacích a kulturách (mj. též o jejich mýtech) a o křesťanství (o jeho...
Book
18
by Šlajchrt, Viktor, 1952-
Published Praha : Pulchra, 2018.
Annotation: Kniha esejů o společnosti, civilizaci a kultuře, mj. též o české literatuře a knižní kultuře; se Jmenným rejstříkem (s. 193-200), uvedenou...
Book
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 7, 15. 9., s. 26-32
Annotation: Esej.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 6, 23. 3., s. 5-6
Annotation: Esej (s mezititulky Východ versus Západ, Antimýtus Západu, Dvojí střední Evropa, Východ a Západ, Barbarství západní modernity), v němž autor...
Article