By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 15, 21. 9., s. 19
Annotation: Článek představující knihu, jež autora ovlivňuje a inspiruje v divadelních aktivitách.
Article
2
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 108, 12. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 19, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 19, 12. 5.
Annotation: Úvaha o společenské a kulturní atmosféře 60. let. 20. století, mj. o zahraničních vlivech (překlady knih E. Fischera) a o filozoficko-estetických...
Article
3
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+137, 2021, č. 1, s. 18-23
Annotation: Článek o estetických aspektech básně "Na krásnú zahradu" J. Hollého.
Article
4
Published Praha : Karolinum, 2021.
Annotation: Sborník studií o vybraných otázkách z oblasti filozofie a estetiky sdružených tématem hranic vydaný u příležitosti 70. narozenin filozofa M....
Book
5
by Brázda, Radim, 1965-
Published Brno : Masarykova univerzita, 2021.
Annotation: Soubor medailonů devíti filozofů vyučujících svého času na Masarykově univerzitě; s předmluvou datovanou "V Brně, Marbachu a na Potštejně...
Book
6
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 23, 2020, č. 2, 1. 12., s. 142-146
Annotation: Článek o Patočkově pojetí filosofie umění a estetiky.
Article
7
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 23, 2020, č. 2, 1. 12., s. 81-98
Annotation: Studie pojednává o přínosu filozofa J. Patočky pro literární vědu. V první části je charakterizováno Patočkovo vnímání umění a literatury....
Article
8
9
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 10, 2019, č. 2, 11. 2. 2020, s. 1
Annotation: Studie se zabývá scénografií a otázkou divácké recepce scénické reprezentace zvířecího těla a nahoty v incenaci dramatu "Equus" P. Shaffera....
Article
10
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 10, 2019, č. 2, 11. 2. 2020, s. 1
Annotation: Studie představuje koncept "obraztextu" v pojetí W. Mitchella. Na tomto základě analyzuje různé možnosti průniku verbálního a vizuálního diskurzu...
Article
11
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 3, s. 367-382
Annotation: Studie o proměnách esteticko-filozofických postojů zástupců české literatury přelomu 19. a 20. století.
Article
12
In: Základní pojmy dějin umění : problém vývoje stylu v novověkém umění. -- ISBN 978-80-200-3080-1. -- S. 15-29
Annotation: Studie se zabývá autorovým pojetím estetiky a jeho zájmem o vývoj uměleckých forem.
Book Chapter
13
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 3, 2020, č. 2, s. 74-76
Annotation: Článek o výboru "Studie z estetiky" J. Mukařovského.
Article
14
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 95-111
Annotation: Studie o významu a kategorii vkusu u T. S. Eliota.
Book Chapter
15
In: Umění a evoluce : sborník pro Jindřicha Vybírala = Art and Evolution : a Festschrift for Jindřich Vybíral. -- ISBN 978-80-88308-14-0. -- S. 206-219
Annotation: Studie porovnává interpretační přístupy H. Wölfflina, W. Worringera a F. Rintelena k malířským dílům H. von Maréese (s důrazem na střet...
Book Chapter
16
17
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 40-44
Annotation: Stať je zamyšlením nad etickým aspektem umění konkretizovaným na příkladech výhrad A. Stankoviče k Menzelovým "Ostře sledovaným vlakům"...
Book Chapter
18
by Müller, Richard, 1977-, Chudý, Tomáš, 1976-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR : Karolinum, 2020.
Annotation: Kolektivní monografie sbližující literární a mediální vědu se zabývá dějinami a teorií mediálního myšlení v kontextu literatury, kulturní...
Book
19
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 31-49
Annotation: Studie zabývající se estetickou koncepcí moderního myšlení, kterou promlouvá James Joyce prostřednictvím fikční postavy Stěpána Dedala z...
Book Chapter
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 115-138
Annotation: Studie o literárněkritické a uměleckokritické činnosti Š. Krčmérého. Autorka se soustřeďuje na ukázání, jak Krčmérého tradicionalismus...
Article