By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Noviny. -- Roč. 1, 1992, 23. 3., s. 10
Annotation: Arbesovo knihkupectví; o otevření prodejny v Praze na Smíchově, vedoucí Ebr Vratislav.
Article
2
In: Severočeský regionální deník. -- Roč. 1, 1991, č. 4, 3. 5., s. 5
Annotation: Poznámka o současném knižním trhu.
Article
3
In: Věda a život. -- Roč. 12, 1946, s. 19-24
Annotation: O významu knihy a četby za války. O německém shromažďování, třídění, loupení a ničení knih na dobytých územích.
Article
4
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 46, 8. 7., s. 3
Article
5
In: Venkov. -- Roč. 40, 1945, č. 51, 1. 3., s. 2
Article
6
In: Venkov. -- Roč. 40, 1945, č. 50, 28. 2., s. 2
Article
7
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 6, 1945, č. 6/7, s. 186-187
Annotation: O tzv. lidové četbě a románech pro lid. Potřeba jejich rozboru.
Article