By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 17, 13. 10., s. 2
Annotation: Zpráva o online konferenci pořádaní International Association of Theatre Critics, která se zaměřovala na současný stav divadel a především...
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 5, 18. 5., s. 184-185
Annotation: Referát o konferenci "Kniha ve 21. století", která probíhala ve dnech 11. 2. - 13. 2. 2020 v Opavě.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 55, 5. 3., s. 10
Annotation: Zpráva o konání výstavy (5. 3. - 3. 5. 2020) u příležitosti pořádání konference fenomenologů k výročí narození E. Husserla. Zde mj. sochař...
Article
4
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 10, 2019, č. 2, 11. 2. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na sborník z 9. ročníku Konference mladých slavistů, věnující se jazyku, literatuře, dějinám a kultuře slovanského areálu.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 117-120
Annotation: Referát o konferenci pořádané 11.-13. 9. 2019; bio-bibliografická poznámka o autorce referátu připojena na s. 130.
Article
6
online
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 34, 2020, č. 1, s. 24-27
Annotation: Článek o průběhu konference.
Article
7
online
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 16, 2020, č. 1
Annotation: Rozhovor s M. Dombrovskou zejména o konferenci "Kniha ve 21. století".
Article
8
online
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 16, 2020, č. 1
Annotation: Reportáž z konference "Kniha ve 21. století".
Article
9
10
Published Praha : Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností, 2020.
Annotation: Sborník příspěvků z uvedené konference zaměřené na dějiny umění po tzv. "smrti autora", tedy v čase proměn autorské identity, role a funkce...
Book
11
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 27, 2020, Heft 2, s. [107]-109
Annotation: Referát z konference "Ottokar II. redivivus", která se konala 5.-7. září 2018 v Olomouci; příspěvky V. Broma a A. Košátkové byly věnovány...
Article
13
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 12, 2020, č. 1, s. 162-189
Annotation: Studie pojednávající o mezinárodních literárních konferencích pořádaných Rakouskou společností pro literaturu v době studené války. Tři...
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 250-253
Annotation: Zpráva o konání konference "Konvence a kreativita v českém jazyce a literatuře" (3.-4. 9. 2019).
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 940-942
Annotation: Referát o konferenci (Litomyšl, 5.-7. 6. 2019), jíž předcházela vernisáž výstavy o litomyšlské tiskárně P. Olivetského.
Article
16
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 617-623
Česká literatura v síti [online]. -- 25. 11. 2019
Annotation: Referát o konferenci pořádané ve dnech 15. a 16. 11. 2018 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze; bio-bibliografická poznámka o autorovi...
Article
17
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 4
Annotation: Zpráva o konání mezinárodní interdisciplinární konference "Proměny české kramářské písně - média, tradice, kontexty".
Article
18
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 22, 2019, č. 1, 15. 5., s. 143-144
Annotation: Zpráva o konání 21. brněnské česko-slovenské konference s názvem Výzvy současnosti: nová témata české a slovenské literatury (2000-2017).
Article
19
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 5, květen, s. 6
Annotation: Zpráva o konání konference "Univerzitní profesoři ve (střední) Evropě od pozdního středověku do raného novověku" na Univerzitě Karlově (10.-11....
Article
20
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 258-261
Česká literatura v síti [online]. -- 3. 6. 2019
Annotation: Referát o 6. ročníku konference z cyklu Góry - literatura - kultura (Polanica-Zdrój, 2018); bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na...
Article