By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rmen. -- R. 1996/1997, č. 3, zima, s. 126-129
Annotation: Recenze; též o publikaci: Volné směry, časopis secese a moderny, usp. Prahl Roman a Bydžovská Lenka (Praha, Torst 1993); - Moderní revue, Volné...
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 47, 1996/1997, č. 1/2, s. 43-46
Annotation: Recenze; Čapek Karel, Hovory s T. G. Masarykem; Masaryk Tomáš Garrigue.
Article
3
In: Hradecké noviny. -- ISSN 1210-602X. -- Roč. 5, 1996, č. 303, 30. 12., s. 13
Annotation: Recenze s přehledem obsahu.
Article
4
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996, č. 4, 20. 12., s. 205-206
Annotation: Recenze časopisů: Scriptum (č. 20, věnováno: Milosz Czeslaw); Tvar (č. 14, celé napsal: Bílek Petr A.; zejména o jeho studii Prolegomena k ne(na)psaným...
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 296, 18. 12., s. 10
Annotation: Recenze čísla 6.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 51/52, 18. 12., s. 2
Annotation: Kritická poznámka k příloze [dříve samostatném časopise] Na kulturu.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 51/52, 18. 12., s. 12-13
Annotation: Studie o společensko-kritické funkci literárních časopisů v 60. letech, zejména: Tvář, Literární noviny. - Havel Václav.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 295, 17. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o chystaném přejmenování deníku Svobodné slovo na Slovo.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 293, 14. 12., příl. Praha Dnes, s. 3
Annotation: Zpráva o chystaných večerech v klubu Roxy k propagaci revue Kavárna A. F. F. A. z iniciativy: Mejstřík Martin.
Article
10
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 7, 1996, č. 149, 14. 12., s. 5
Annotation: Referát o chabě navštíveném literárním večeru redakce časopisu v olomouckém Divadle hudby.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 292, 13. 12., s. 13
Annotation: Rozhovor o časopise Tendence, vydávaném od roku 1993 v USA, mj. o otištění aktovek: Havel Václav, a výboru z jeho: Dopisy Olze.
Article
12
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 290, 11. 12., s. 11
Annotation: Lederer Aleš; o programu jeho nakladatelství a revue Prostor.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 47, 11. 12., s. 2
Annotation: Recenze č. 4/1996.
Article
15
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 52, 1996, č. 290, 11. 12., s. 13
Annotation: Recenze 32. ročníku sborníku.
Article
16
In: Hradecké noviny. -- ISSN 1210-602X. -- Roč. 5, 1996, č. 282, 2. 12., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
17
In: 14. -- ISSN 1213-2381. -- Roč. 1, 1996, č. 5, 1.-15. 12., s. 28
Annotation: Historie kolorované fotografie "Košířské Madony" od Freda Kramera, která se stala logem R. R.
Article
18
In: Rock & pop. -- ISSN 0862-7533. -- Roč. 7, 1996, č. 12 (158), prosinec, s. 95
Annotation: Medailon; též o jím založeném literárním časopise Ječmínek (Olomouc, 1978-1987).
Article
19
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 12, 1996, č. 65, prosinec, příl., s. I-VIII
Article
20
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1996, č. 6, prosinec, s. 68-78
Annotation: O autorské skupině časopisu Tvář: Doležal Bohumil, Lopatka Jan, Mandler Emanuel, Hejda Zbyněk aj.
Article