By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 31, 2021, č. 6, 1. 6., kulér, s. 13
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 104-108
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 51, 2021, č. 2, 15. 4., s. 45-47
Annotation: Článek se věnuje slovenskému národnímu obrození a konfrontuje názory V. Macury s názory slovenských literárních historiků.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 741-747
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 785.
Article
5
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 65, 2021, č. 5, 8.-10. 1., příl. Víkend, s. 13
Víkend. -- 8. 1. 2021
Annotation: Recenze televizního seriálu "Božena".
Article
6
In: Týnecké listy. -- Roč. 31, 2021, č. 1, leden, s. 30-31
Annotation: Úryvek z knihy esejí A. Procházky; připojen medailon autora a úryvek doslovu.
Article
7
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 21, 2021, č. 2, s. 169-181
Annotation: Studie o analýze sbírky básní "Krysí hnízdo" M. Topinky v kontextu poetiky experimentální poezie.
Article
8
online
DOI
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 31, 2021, č. 1, s. 71-73
Annotation: Článek o vědecké práci J. Poláčka, jíž zasvětil spisovatelům J. MAhenovi a V. Vančurovi.
Article
9
by Kanda, Roman, 1976-
Published Praha : Brno : Ústav pro českou literaturu AV ČR ; Host, 2021.
Annotation: Monografie se zabývá českým marxistickým uvažováním o literatuře v kontextu dějin filozofie a společenských teorií a vztahy vymezujícími...
Book
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 1, s. 1-9
Annotation: Článek o diskusi na téma literární výchovy české literatury v posledních 130 letech.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 4, s. 182-188
Annotation: Studie o ústředních tendencích vývoje české prózy v období 1939-1945 (Protektorát Čechy a Morava). Autorka se soustřeďuje na literární tvorbu...
Article
12
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 57, 2020, č. 6, listopad/prosinec, s. 23-24
Annotation: Článek o J. Janáčkové a její literárněvědné činnosti a výzkumu spojených se Soboteckem. Autoři zmiňují její opakovanou aktivní účast...
Article
13
14
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7., s. 1
Annotation: Recenze na monografii věnovanou Wilhelmu Przeczkovi, polskému básníkovi z českého Těšínska. Jeho život a tvorbu publikace zkoumá v kontextu...
Article
15
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Nekrolog ve Francii působící slavistky, bohemistky a spisovatelky Hany Voisine-Jechové.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 15, 15. 7., s. 8
Annotation: Anketa, v jejímž rámci odpovídali učitelé základních, středních a vysokých škol a středoškolští studenti.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 356-364
Annotation: Studie k možným přínosům filozofického myšlení L. Hejdánka literární historii, věnuje se mj. Hejdánkově definici umění, filozofii nepředmětnosti...
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 5, 13. 5., s. [88]-92
Annotation: Rozhovor u příležitosti pražské přednášky F. Morettiho, mj. o kvantitativní metodě v literární historii, digital humanities, konceptu distančního...
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 9, 30. 4., s. 16-17
Annotation: Článek reflektující vydání studií K. Krolopa o F. Kafkovi.
Article