By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 3, srpen, s. 402-404
Annotation: Referát o 19. ročníku Studentské literárněvědné konference pořádané online Ústavem pro českou literaturu ve spolupráci s katedrou bohemistiky...
Article
2
In: Na okraji kánonu : literárněhistorické úvahy a studie. -- ISBN 978-80-246-4846-0. -- S. 7-10
Annotation: Předmluva je věnována D. Moldanové, její literárněvědné metodě a její knize.
Book Chapter
3
by Kožmín, Zdeněk, 1925-2007
Published Brno : Host, 2020.
Annotation: Deníkové záznamy z let 1998-2002 navazující na předchozí deníky "Struktury" a "Obtisky"; záznamy obsahují též reflexe a komentáře k literárním...
Book
4
In: Sítem slov. -- ISBN 978-80-88322-04-7. -- S. 288-289
Annotation: Doslov podává charakteristiku předkládané knihy literárních portrétů a autorčiny metody.
Book Chapter
5
by Merhaut, Luboš, 1961-
Published Praha : Institut pro studium literatury, 2020.
online
Annotation: Vytištěná verze on-line publikace ve stavu k říjnu 2020; s předmětovým rejstříkem.
Book
6
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 102, 3. 5., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 6. 5. 2019
Annotation: Rozhovor s maďarským bohemistou I. Vörösem.
Article
9
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 1, s. 2-6
Annotation: Úvaha o českých spisovatelích 19. a 20. století. Autorka je pohoršena současným kritickým pohledem na některé spisovatele. Kritika podle ní...
Article
10
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 14, 2018, č. 1
Annotation: Studie se zabývá tématem humoru v literatuře (historie, vývoj, teoretické koncepce, český literární humor), otázkou reflexe tématu, knihovnami...
Article
11
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 1, s. 215
Annotation: Zpráva o sedmém opolském sympoziu věnovaném nemravnosti nejen v literatuře (Opole, 10.-11. 5. 2018).
Article
12
by Červinka, František, 1923-1981
Published Praha ; Vysoké Mýto : Sumbalon, 2018.
Annotation: Soubor statí Františka Červinky vychází z jeho přednášek na téma českých kulturních dějin v období nacistické okupace proslovených v roce...
Book
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 29. 12., s. 203-208
Annotation: Dopisy O. Králíka adresované F. Vodičkovi ze 3. 4. 1947, 28. 12. 1959 a 12. 4. 1969 a dopis (kondolence) adresovaný B. Vodičkové z 11. 1. 1974....
Article
14
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 17. 8. 2017
Annotation: Komentář, v němž autor zpochybňuje pojetí literární tvorby jako činnosti pro vyvolené, dělení literatury na dobrou a špatnou a pozici spisovatelů...
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 39, 15. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 7, s. 3
Annotation: Úvaha o průnicích slovenské a české literatury, kterým je mj. věnována kapitola v knize Priemet súčasných civilizačno-kultúrných trendov...
Article
16
by Vörös, István, 1964-
Published Praha : Karolinum, 2017.
Annotation: Monografie maďarského bohemisty, literárního vědce, estetika a vysokoškolského pedagoga Istvána Vöröse představuje myšlenkové experimenty...
Book
17
by Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Published Brno : Jan Stojnek - Galium, 2017.
Annotation: Sborník zachycuje česko-slovenské bádání Iva Pospíšila v průběhu dvaceti let; mj. s reflexemi česko-slovenských literárních a literárněvědných...
Book
18
19
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 27, 2017, č. 56, s. 149-154
Annotation: Recenze publikací "O literatuře výpravné" R. Grebeníčkové a "Růžena Grebeníčková a její rukopis : studie, komentář, bibliografie" M. Špirita.
Article
20
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 1, 2016, č. 2, december, s. 121-123
Annotation: Rozhovor s R. Gárfíkem, předsedou výše zmíněné organizace, o vzniku a cílích asociace, o stavu současné literární komparatistice na Slovensku...
Article