By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 20, 16. 5., s. 1 a 3
Annotation: O díle Z. Nejedlého a jeho dnešní recepci.
Article
2
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 8, 11. 10., s. 4
Annotation: Úvaha o vztahu tvůrčího psaní a literární vědy.
Article
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 22, 2011, č. 12, 21.-27. 3., s. 79
Annotation: Článek založený na čtenářských průzkumech.
Article
4
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 4, 2011, č. 14, zima, s. 21-23
Annotation: Studie o utopismu v literatuře; s kapitolami Utopické myšlení; Utopický prostor; Krize utopizmu; Utopie dislokovaná; Nové místo utopie.
Article
5
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 8, 2011, č. 16, s. 17-31
Annotation: Studie k toponymní deklinaci jako emblematické figuře děl reflektujících multikulturalitu středoevropského prostoru; s oddíly "Značně početné"...
Article
6
by Rákos, Petr, 1925-2002
Published Praha : Academia, 2011.
Annotation: Výbor z díla [mj. s uvedenými texty]; - s Úvodem ediční dovětek (s. 11-14) a s oddíly: Literární odbornost (s. 19-155, s texty: Prolegomena k...
Book
7
by Traillová, Nancy H.
Published Praha : Academia, 2011.
Annotation: Studie opřená o rozbor děl světové literatury; - s autorčinou Předmluvou ke kanadskému vydání (s. 9-12) a kapitolami: Fikční světy fantastiky...
Book
8
by Bayard, Pierre, 1954-
Published Brno : Host - vydavatelství, 2010.
Annotation: Esej na téma společenské úlohy literatury a čtenářství.
Book
9
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 2 (19), 2010, n. 2, s. 82-83
Annotation: Recenze č. 39, roč. 19/2009 časopisu Svět literatury.
Article
10
by Deleuze, Gilles, 1925-1995
Published Praha : Herrmann & synové, 2010.
Annotation: Soubor méně známých textů G. Deleuzeho (předmluvy, rozhovory, kapitoly ve sbornících či kolektivních dílech) věnovaných filozofii, literatuře,...
Book
11
Annotation: Monografie představující badatelské okruhy, projekty, jednotlivá oddělení, osobnosti Ústavu pro českou literaturu a klíčové okamžiky jeho...
Book
12
by Murphy, Richard
Published Brno : Host - vydavatelství, 2010.
Annotation: Studie opřená též o analýzu děl světové literatury a kinematografie; - s částmi: Část I - Jak chápat avantgardu (s. 7-50); Část II - Tvůrčí...
Book
13
by Haman, Aleš, 1932-
Published Praha : Arsci, 2010.
Book
14
15
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 232, 2. 12., příl. In Magazín, č. 48, s. 8-19
In Magazín. -- 2. 12. 2009
Annotation: Soubor recenzních glos ke knihám vydaným roku 2009, doplněno o biograficko-bibliografické poznámky k autorům glos; s úvodní poznámkou; mimo jiné...
Article
16
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 231, 1. 12., s. 13
iHned.cz [online]. -- 1. 12. 2009
Annotation: Referát o níže zmíněném výstavním projektu spisovatele U. Eca inspirovaném níže uvedenou knihou.
Article
17
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 8, 2009, č. 22, 9. 11., s. 29
Annotation: Recenze v rubrice Knižní tipy.
Article
18
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 8, 2009, č. 12, 22. 6., s. 27
Annotation: Recenze v rubrice Knižní tipy.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 3, červen, s. 458-459
Annotation: Referát o konferenci.
Article
20
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 5, 6. 5., s. 16-20
Annotation: Úvaha o smyslu a důvodech existence současného umění a jeho komercionalizaci a degeneraci (mj. zmíněna kniha spoluzakladatele sionismu M. Nordaua...
Article