By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 137-138
Annotation: Soupis bohemistických dizertačních prací s literárněvědným zaměřením z roku 2020, s dodatky za rok 2019; bio-bibliografická poznámka o sestavitelce...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 139-144
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 148.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 776-783
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 787.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 211-221
Annotation: Studie nabízí shrnutí ústředních východisek prostorového obratu v moderních humanitních vědách a jejich aplikací na slovenskou literaturu...
Article
5
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 23, 2020, č. 2, 10. 12., s. 193-194
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 592-593
Annotation: Polemika o marxismu v literární vědě; na původní studii R. Kandy reagoval P. Janoušek, na Janouškovu polemiku K. Andělová; bio-bibliografická...
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 637-642
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 645.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 519-524
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 396-399
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 356-364
Annotation: Studie k možným přínosům filozofického myšlení L. Hejdánka literární historii, věnuje se mj. Hejdánkově definici umění, filozofii nepředmětnosti...
Article
11
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 365-370
Česká literatura v síti [online]. -- 21. 9. 2020
Annotation: Polemická reakce na článek P. Janouška je příspěvkem k diskusi o marxismu v literární vědě; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena...
Article
12
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 23, 2020, č. 1, 29. 6., s. 117-121
Annotation: Recenze.
Article
13
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 15. 6. 2020
Annotation: Soubor zpráv o aktuálním literárním dění; mj. o činnosti Českého literárního centra a jeho podpoře komiksu, o policejním zásahu v nakladatelstvích...
Article
14
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 81, 2020, č. 2, květen, s. 111-125
Annotation: Studie o způsobech a strategiích využití staré češtiny v současné historické próze. V druhé části studie autoři zkoumají, jak jsou tyto...
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 8, 8. 4., s. 18-19
Annotation: Esej o B. Němcové a její literární, literárněvědné a kulturně-společenské recepci od 19. století do současnosti.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 244-245
Annotation: Bibliografický soupis bohemistických prací s literárněvědným zaměřením; bio-bibliografická poznámka o sestavitelce připojena na s. 262.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 253-259
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 261.
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 8, 20. 2., s. 53
Annotation: Glosa k vyjádření J. Nohavici o literárněvědném výzkumu díla P. Bezruče v Českém rozhlase Plus.
Article
19
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 105-112
Česká literatura v síti [online]. -- 18. 5. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 133.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 124-129
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article