By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární fórum. -- Roč. 18, 2020, č. 1, 20. 5., s. 4
Annotation: Článek o vzpomínkovém večeru, který byl věnován R. Uherovi.
Article
2
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 3 (8), 2015, č. 8, 13. 8., s. 18
Annotation: Zpráva informuje o literárním pásmu "Na tvé falešné oči, vojno---!" z české a maďarské literatury, které reflektovalo válečnou zkušenost...
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 167, 20. 7., s. 9
Annotation: Zpráva představuje V. Kostrova a informuje o jeho vystoupení (4. 7. 2015, Ruské středisko vědy a kultury v Praze).
Article
4
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2015, č. 117, červen, s. 1 a 9
Annotation: Zpráva informuje o literárním večeru (27. 4. 2015 v Malém sálu Městské knihovny v Praze), který se věnoval cestám J. Čapka do Francie v letech...
Article
5
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2015, č. 117, červen, s. 5
Annotation: Zpráva informuje o literárním večeru (18. 3. 2015 v Městské knihovně v Hronově), který se věnoval literárnímu dílu K. Čapka.
Article
6
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2015, č. 117, červen, s. 7
Annotation: Zpráva informuje o konané přednášce H. Zahiroviće, která se věnovala literárnímu místopisu Kunštátu.
Article
7
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2015, č. 117, červen, s. 11
Annotation: Zpráva o přednášce o K. Čakovi, která se uskutečnila 28. 3. 2014 pod záštitou Jednoty tlumočníků a překladatelů u příležitosti 125. výročí...
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 10, 13. 5., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o literárním večeru věnovaném V. Havlovi a jeho hře "Chyba" (21. 4. 2015, Knihovna V. Havla, Praha).
Article
9
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 3 (8), 2015, č. 4, 16. 4., s. 20-21
Annotation: Rozhovor se týká projektu Noc literatury (13. 5. 2015).
Article
10
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 59, 2015, č. 60, 26. 3., s. 18
Annotation: Anotace knihy a pozvánka na její uvedení (26.3. 2015 v 18h, Café Jericho, Praha).
Article
11
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 5, 3. 3., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o cyklu pořadů "Výzvy, hry, paradoxy Václava Havla", který připravila Knihovna Václava Havla.
Article
12
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2015, č. 116, březen, s. 3
Annotation: Zpráva informuje o dvou pořadech: Canisterapie s Josefem Čapkem (23. 3. 2015) a Paříž očima Josefa Čapka (27. 4. 2015).
Article
13
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 59, 2015, č. 19, 28. 1., příl. iN, č. 4, s. 4
iN. -- 28. 1. 2015
Annotation: Zpráva informuje literárním večeru věnovaném B. Reynkovi (Dům čtení, Praha, 28. 1. 2015). Přednášet bude J. Med.
Article
14
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 59, 2015, č. 4, 7. 1., příl. iN, č. 1, s. 5
iN. -- 7. 1. 2015
Annotation: Zpráva informuje o literárním večeru, kde bude J. Topola číst z knihy Trnová dívka.
Article
15
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 50, 2015, s. 28-29
Annotation: Zpráva o přednáškovém cyklu K. Řeháka "Čapkovský cyklus" (Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, 2010-2014).
Article
16
by Spurná, Helena, 1970-
Published Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2015.
Annotation: Monografie kombinující teatrologickou práci s historickou sondou se zabývá osobou a dílem režiséra Oldřicha Stibora a pokouší se zhodnotit jeho...
Book
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 23, 2014, č. 22, 21. 12., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o křtu knihy "Tvarytmy", která se konala 26. 11. 2014 na Novotného lávce v Praze.
Article
18
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 7, 2014, č. 27, 24. 3., s. 10-11
Annotation: Článek o pěti ročnících Literárních večerů v Třinci.
Article
19
online
In: Půlnoční expres [online]. -- ISSN 2336-1166. -- R. 2013, č. 7, s. 16
Annotation: Reportáž o večeru, který byl věnován osobnosti a dílu A. Lustiga a v jehož rámci vystoupili V. Karfík a M. Mališová.
Article
20
online
In: Půlnoční expres [online]. -- ISSN 2336-1166. -- R. 2013, č. 7, s. 21
Annotation: Zpráva o literárním večeru věnovaném L. Vereckému a literárním večeru věnovaném J. Lopatkovi. Oba literární večery se konaly v první polovině...
Article