By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 21, 12. 12., s. 14-15
Annotation: Upravený příspěvek, který autorka přednesla na konferenci "Žena-jazyk-literatura" (3.-5. 9. 1996, Ústí nad Labem).
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 215, 14. 9., s. 18
Annotation: Referát o literárním semináři Normy normalizace, který se konal v rámci festivalu Bezručova Opava; mj. o příspěvcích: Pešat Zdeněk, Mravcová...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 23, 9. 6., s. 6
Annotation: Recenze souboru kritik děl 60. a 70. let, zejména z rukopisu publikované stati o: Vaculík Ludvík, Český snář. - V druhé části recenzován sborník...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 21, 26. 5., s. 4-5
Annotation: Pynsent Robert; polemika s jeho pohledem na českou a slovenskou literaturu (v jeho studii Social Criticism in Czech Literature of 1970s and 1980s Czechoslovakia,...
Article
5
In: Vokno. -- ISSN 0862-7711. -- R. 1990, č. 18, [léto], s. 112-113
Annotation: O časopiseckých a knižních samizdatech 70.-80. let; příspěvek na konferenci o české literatuře v New Yorku, 17. -22. 3. 1990.
Article
6
In: Vokno. -- ISSN 0862-7711. -- R. 1990, č. 18, [léto], s. 113-115
Annotation: Příspěvek na konferenci o české literatuře v New Yorku, 17.-22. 3. 1990; datováno v Praze v březnu 1990.
Article
7
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 20, 1990, č. 1, únor, s. 99-101
Annotation: Příspěvek na sympoziu Česká literatura dnes, konaném ve Filadelfii; přetištěno z: Listy, 11, 1981, č. 1, s. 31-33, únor.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 4, s. 346-351
Annotation: Příspěvek ze sympozia představitelů literárněvědných pracovišť u příležitosti 70. výročí vzniku Československé republiky; (Smolenice,...
Article
9
by Holub, Ota, 1930-1992
Published Slavkov : Historické muzeum, 1986.
Annotation: Přehledový referát hodnotící českou produkci posledních let s uvedeným tématem; SALF.
Book
10
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 11, 17. 3., příl. Kmen, č. 11, s. 3, 10
Annotation: Referát přednesený na sjezdu (Dobříš, 3.-4. 3.).
Article
12
13
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 32, 1982, č. 1, s. 104-107
Annotation: Recenze; též o: Vplyv pokrokového dedičstva Jana Amosa Komenského na vývin socialistickej pedagogiky a školstva, sborník statí, Bratislava 1980.
Article
14
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 6, 1981, č. 12, prosinec, s. 8-10
Annotation: Projev přednesený 11. 6. 1981 na celostátní konferenci o literární kritice (Dobříš).
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 9, listopad, s. 12-35
Annotation: Průřez jednáním konference (Dobříš, 10.-11. 6. 1981); obsahuje komentované výňatky z referátů a diskusních příspěvků.
Article
16
In: Ostravský večerník. -- ISSN 1212-7078. -- Roč. 14, 1981, č. 175, 7. 9., s. 4
Annotation: Recenze sborníku referátů z konference na téma Zobrazení vítězství pracujícího lidu v současných socialistických literaturách.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 34, 26. 8., s. 6
Annotation: Komentář ke konferenci o literární kritice (Dobříš, 10.-11. 6. 1981).
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 27, 8. 7., s. 15
Annotation: Referát o konferenci o literární kritice (Dobříš, 10.-11. 6. 1981).
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 27, 8. 7., s. 16
Annotation: Z diskusního příspěvku předneseného na konferenci o literární kritice (Dobříš, 10.-11. 6. 1981).
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 26, 1. 7., s. 17
Annotation: Přehled literárněvědné produkce ČSAV a tří univerzit v českých zemích; z diskusního příspěvku předneseného na konferenci o literární...
Article