By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 6, 7. 6.
Annotation: Referát o konferenci konané u příležitosti výročí osmdesáti let od úmrtí J. Mahena.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 8, 18. 4., s. 22
Annotation: Recenze na sborník textů věnovaných J. Demlovi. "Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury?".
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 47, 1996/1997, č. 1/2, s. 39-40
Annotation: Zpráva z mezinárodní konference Literární dědictví v národních literaturách (Brno, březen 1996) a konference o zlatém fondu české literatury...
Article
4
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996, č. 4, 20. 12., s. 172
Annotation: Ohlédnutí za zářijovým setkáním básníků a kritiků na Bítově, organizátor: Kuběna Jiří.
Article
5
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996, č. 4, 20. 12., s. 218-219
Annotation: Referát o průběhu a náplni pracovního semináře o pronikání českého a polského jazyka do středověké poezie a písňové tvorby ve Slezsku...
Article
6
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996, č. 4, 20. 12., s. 221
Annotation: Referát o konferenci Podkarpatská Rus a Střední Evropa (Praha, konec října 1996, pořadatel: Společnost přátel Podkarpatské Rusi v čele s: Hořec...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 51/52, 18. 12., s. 11
Annotation: Referát o vědecké konferenci k 50. výročí úmrtí klasického filologa.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 293, 14. 12., příl. Praha Dnes, s. 6
Annotation: Zpráva o třídenní konferenci k 150. výročí narození Z. W., která se konala 12.-14. 12. v Rakovníku.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 21, 12. 12., s. 14-15
Annotation: Upravený příspěvek, který autorka přednesla na konferenci "Žena-jazyk-literatura" (3.-5. 9. 1996, Ústí nad Labem).
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 283, 3. 12., s. 18
Annotation: Zpráva o: Mikulášský literární festival v Památníku národního písemnictví v Praze.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 4, prosinec, s. 181-182
Annotation: Zpráva z akce s mottem "Vyprávíme příběh" (Holandsko, Groningen, srpen 1996); mj. o udělení zlatých medailí H. Ch. Andersena.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 4, prosinec, s. 185
Annotation: Zpráva z 15. ročníku literárních Františkových Lázní (Literární Františkovy Lázně, 13.-15. 9.), kde hlavní cena v oboru prózy poprvé nesla...
Article
13
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 57, 1996, č. 4, prosinec, s. 303-308
Annotation: Recenze; i příspěvky s literární tematikou; ze stejnojmenné mezinárodní konference, konané v Praze v roce 1992.
Article
14
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 6, 1996, č. 4, prosinec, s. 104-105
Annotation: Referát o semináři, pořádaném Městskou knihovnou v Broumově k nedožitým 65. narozeninám autorky (1931-1977).
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 280, 29. 11., příl. Slovo na víkend, s. 2
Annotation: Rozhovor s předsedou: Společnost přátel Podkarpatské Rusi o konferenci Střední Evropa a Podkarpatská Rus, která se konala v Praze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 20, 28. 11., s. 2
Annotation: Zpráva o konferenci, věnované dílu: Winter Zikmund, která se bude konat 12.-14. prosince v Rakovníku, dále o chystané konferenci Mrazík (O tvar...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 20, 28. 11., s. 7
Annotation: Glosa o konferenci Podkarpatská Rus a střední Evropa, kterou v říjnu 1996 uspořádala Společnost přátel Podkarpatské Rusi.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 20, 28. 11., s. 17
Annotation: Nepronesený diskusní příspěvek k bítovskému setkání básníků a kritiků Česká poezie dnes (Bítov, 26.-29. 9. 1996); pro Tvar upraveno.
Article
19
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 5, 1996, č. 47, 19. 11., s. 12
Annotation: Rozhovor; mj. o členství A. N. v: Skupina českých a slovenských surrealistů a jejích sbírkách básní.
Article
20
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 6, 1996, č. 266, 13. 11., s. 21
Annotation: Úvaha nad konferencemi Literatura a krajina (Stráž pod Ralskem) a Literatura a násilí (Praha).
Article