By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mikuláš Medek : nahý v trní = Naked in the Thorns. -- ISBN 978-80-7035-761-3. -- S. 17-21
Annotation: Přehledová stať o životě a tvorbě M. Medka, mj. též o různých souvislostech s prózami F. Kafky nebo R. Weinera.
Book Chapter
2
In: Mikuláš Medek : nahý v trní = Naked in the Thorns. -- ISBN 978-80-7035-761-3. -- S. 36-53
Annotation: Stať pojednává o osudech a tvorbě M. Medka v letech 1949-1951, kdy se přidržoval principů surrealismu, psal básně, maloval obrazy, účastnil...
Book Chapter
3
Annotation: Kniha rozhovorů s jihočeskými výtvarníky (viz rozpis), okrajově též o ilustrování děl české literatury; s předmluvou M. Párala o komunistickém...
Book
4
In: Mikuláš Medek : nahý v trní = Naked in the Thorns. -- ISBN 978-80-7035-761-3. -- S. 148-159
Annotation: Stať se zabývá závěrečným obdobím Medkovy výtvarné tvorby v první polovině 70. let (včetně jeho tematicky souvisejících ilustrací k povídce...
Book Chapter
5
online
In: Čítárny [online]. -- 30. 3. 2019
Annotation: Vzpomínka B. Hrabala na K. Chabu; připojen medailon malíře.
Article
6
Annotation: Edice korespondence pozdějších manželů Konůpkových od jejich seznámení přes inzerát až po sňatek (26. 5. 1915 - 11. 8. 1916), mj. též s...
Book
8
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 88, 2019, č. 1, s. [30]-43
Annotation: Studie o románu "Cesta do pekel" V. Vokolka z hlediska intersemiotického překladu. Autorka se soustřeďuje na analýzu a interpretaci strategií využití...
Article
9
10
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 25, 2018, č. 8, 12. 2., s. 77
Annotation: Recenze na monografii o K. Lhotákovi.
Article
11
In: Malířské smetí. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
12
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 24, 2017, č. 1, s. 38-39
Annotation: Portrét M. Klimeše (důraz kladen na výtvarné umění).
Article
13
by Sokol, Václav, 1938-
Published Praha : Triáda, 2017.
Annotation: Monografie představuje sbírku úvahových a biografických textů z oblasti českého výtvarného umění; se Soupisem recenzovaných výstav, bibliografií...
Book
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 249, 24. 10., s. 4
Annotation: Recenze výstavy děl J. Váchala "Mysterium Šumava" v Českém Krumlově.
Article
15
by Lhoták, Kamil, 1912-1990
Published [Praha] : Retro Gallery, 2015.
Annotation: Katalog výstavy; kniha zmiňuje též přátelé Kamila Lhotáka, jejichž básnické či prozaické práce jsou v katalogu otištěny; obsahuje Kalendárium...
Book
16
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 22, 2015, č. 1, s. 26-27
Annotation: Rozhovor se věnuje především Kuběným přátelství s dalšími umělci.
Article
17
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2012, č. 62, 19. 11.
Annotation: Krátký medailon o J. Čapkovi a zejméná o jeho výtvarné práci.
Article
18
by Bydžovská, Lenka, 1956-, Srp, Karel, 1958-
Published Řevnice : Ostrava : Praha : Arbor vitae ; Galerie výtvarného umění ; Národní galerie, 2012.
Annotation: Výpravná kolektivní monografie; - mj. s uvedenou studií věnující se ilustracím J. Zrzavého k Máchovu Máji, Erbenově Kytici, dílům J. Zeyera...
Book
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 277, 26. 11., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 12, 27. 3., s. 8
Annotation: Jubilejní medailón (nar. 1. 3. 1889), mj. o dramatické tvorbě O. K.
Article