By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Káš, Svatopluk, 1929-2014
Published Praha : Galén, 2011.
Annotation: Slovník (s. 9-275, zachycuje více než 500 jmen literárně činných lékařů od 13. stol. do současnosti, heslo tvořeno stručnými biografickými...
Book
2
In: Jak rád jsem žil. -- s. 873-877
Annotation: Ediční poznámka; - se Soupisem díla MUDr. Ctibora Bezděka (s. 878); s Jmenným rejstříkem (s. 879-885); s životopisným úvodem Olgy a Alexe Bezděkových;...
Book Chapter
3
In: Křeslo pro Fausta 2010. -- s. 7-11
Annotation: Předmluva děkana 1. LF UK v Praze k deváté knize rozhovorů z Faustova domu, mj. s J. Anderlem (též o B. Hrabalovi), M. Hilským, L. Houdkem, C....
Book Chapter
4
In: Z kapsy bílého pláště. -- přední záložka
Annotation: Biografická poznámka o autorovi (s fot.).
Book Chapter
6
In: Rozverné dny miamského lékaře. -- přední a zadní záložka
Annotation: Medailon autora, lékaře-anesteziologa, žijícího od r. 1976 v USA.
Book Chapter
7
Annotation: S uvedenými kapitolami, s obr. doprovodem, se soupisem použité literatury (s. 221-222), se jmenným (s. 217-218) a věcným (s. 219-220) rejstříkem.
Book
8
In: Malá lékařská sága. -- s. 77
Annotation: Medailon autora (s fot.).
Book Chapter
9
In: Revue České lékařské společnosti J. E. Purkyně. -- ISSN 1214-6889. -- Roč. 5, 2008, č. 1, březen, s. 3-9
Annotation: Portrét k 220. výročí narození (18. prosince 2007).
Article
10
In: Křeslo pro Fausta 2008. -- s. 11-12
Annotation: Předmluva k sedmému svazku rozhovorů a besed z Faustova domu, mj. s ředitelem Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu UK P. Svobodným (s medailonkem...
Book Chapter
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 18, 2. 5., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 16, 16. 4., s. 10
Annotation: Recenze s mezititulky Čarodějnictví a cizopasníci, Chybí fundovaná studie.
Article
14
In: Křeslo pro Fausta 2007. -- s. 9-13
Annotation: Předmluva k šestému svazku rozhovorů a besed z Faustova domu, mj. s moderátorem večerů Křeslo pro Fausta J. Hořejším (u příležitosti jeho...
Book Chapter
15
Annotation: Kolektivní monografie inspirovaná stejnojmenným sympoziem konaným v rámci 5. (v knize chybně uvedeno 7.) ročníku Zíbrtova Kostelce; s Úvodem...
Book
16
In: Revue České lékařské společnosti J. E. Purkyně. -- ISSN 1214-6889. -- Roč. 3, 2006, č. 1, červen, s. 33-36
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Revue České lékařské společnosti J. E. Purkyně. -- ISSN 1214-6889. -- Roč. 3, 2006, č. 1, červen, s. 39-42
Annotation: Vzpomínka na dr. Jesenského, čerpající mj. z fejetonu jeho dcery Mileny O umění zůstat stát (pravděpodobně šlo o zážitek z demonstrace za...
Article
18
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 91, 2006, č. 5, 8. 2., s. 3
Annotation: Životopisný článek o lékaři, autorovi odborných knih.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 2, 26. 1., s. 15
Annotation: O Paracelsovi, jehož dílo je kompletně zastoupeno v zámeckých knihovnách Křivoklát a Mnichovo Hradiště; v rubrice Z přítmí zámeckých knihoven.
Article
20
In: Z pláště a dalmatiky. -- s. 7-9
Annotation: Předmluva k souboru promluv, veršů, kázání, svátečních slov, článků a rozhovorů; - s poznámkou editora.
Book Chapter