By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 92, 21. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 16, s. 3-4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 16, 21. 4.
Annotation: Přehled laureátů "Ceny Daniela Strože a UČS" a "Ceny UČS" od roku 2006 do 2019.
Article
2
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 48, 26. 2., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 27. 2. 2021
Annotation: Zpráva o nárustu audioknižního trhu v České republice.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 53, 31. 12., s. 60-[65]
Annotation: Článek o životě K. Steinbacha; zdůrazněn je jeho vztah k O. Scheinpflugové, K. Čapkovi a F. Peroutkovi.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 195, 21. 8., s. 7
Annotation: Komentář k osobnosti spisovatele a politického vězně J. Stránského a jeho sbírce básní z doby věznění v 50. letech "Za plotem".
Article
5
online
In: Přítomnost [online]. -- 2. 6. 2020
Annotation: Úvaha o osobnosti J. Žižky; s úvodní poznámkou, v níž je zmíněna kniha P. Čorneje.
Article
6
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2020, č. 137, květen, s. 4-6
Annotation: Článek o (čtenářských) setkáních s bratry Čapky.
Article
7
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 65, 17. 3., s. 3
Haló noviny [online]. -- 17. 3. 2020
Annotation: Rozhovor o slovensko-českém knižním projektu "Dějiny sebevědomí - Diplomaté bez pasu", ve kterém budou přiblíženy osudy celosvětově významných...
Article
8
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 10, 2019, č. 2, 11. 2. 2020, s. 1
Annotation: Studie se věnuje osudům Jednoty bratrské po Komenského smrti, zejm. v Pobaltí. Mj. se zaměřuje na život a dílo Komenského vnuka D. E. Jablonského,...
Article
9
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 10, 2019, č. 2, 11. 2. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na vydanou bibliografii slovenského básníka a literárního vědce J. Zambora.
Article
10
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 10, 2019, č. 2, 11. 2. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na sborník vydaný u příležitosti jubilea slovenského básníka a literárního vědce J. Zambora.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 20, 24. 1., s. 13
Annotation: Vzpomínka na spisovatelku M. Vaculíkovou, manželku spisovatele L. Vaculíka.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 15, 18. 1., příl. Orientace, s. 24
Annotation: Zpráva o retro vysílání Českého rozhlasu, které připomíná rozhlasové pořady z roku 1990, které připomínaly osobnosti, které v období normalizace...
Article
14
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2020, č. 75 (1), s. 18-29
Annotation: Článek o dějinách vztahu mezi B. Němcovou a K. Světlou u příležitosti výročí narozenin obou spisovatelek.
Article
15
Published Praha : Kniha Zlin, 2020.
Annotation: Soubor příběhů silných a hrdinských osudů osobností 20. století (vybraní viz rozpis), doprovozeno fotografiemi; s Jmenným (s. 276-278) a Věcným...
Book
16
17
In: Stříbrný vítr. 2. -- ISBN 978-80-88286-17-2. -- S. 5
Annotation: Předmluva o autorce rozhovorů a její metodě.
Book Chapter
18
by Makariusová, Marie, 1956-
Published Praha : Historický ústav AV ČR : Academia, 2020.
Annotation: Dvacátý třetí díl "Biografického slovníku českých zemí" obsahuje biogramy osobností (Hav-Hel) spjatých s českými zeměmi; se seznamem autorů...
Book
19
Published Praha : Církev československá husitská, 2020.
Annotation: Biografický slovník; s předmluvou patriarchy T. Butty (s. 5-6, datováno "V červnu L. P. 2020"), "Redakční poznámkou" editorů (s. 9-10) a přehledovou...
Book
20
online
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2020, č. 78 (4), s. 40-43
Annotation: Článek o průběhu roku B. Němcové a oslavách historických výročí spojených se spisovatelkou.
Article