By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 10, 2020, č. 38, zima, s. 25-29
Annotation: Článek o práci překladatele a těžkostech, které ji provázejí.
Article
3
online
In: iRozhlas [online]. -- 22. 11. 2020
Annotation: Zpráva o vydání překladu "Malého prince" do hantecu; připojen audiozáznam rozhovoru s překladatelem J. Eliášem.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 256, 3. 11., s. 16
Annotation: Článek o problematice vztahu kvalitního překladu k umění a jeho dostatečném ocenění ve společnosti.
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 15. 9., s. 222-225
Annotation: Recenze.
Article
6
7
8
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 7, září s. 31-33
Annotation: Článek o literární tvorbě J. Hiršala; připojena báseň a bio-bibliografická poznámka autora textu (s. 32).
Article
9
10
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 10. 6., s. 226-228
Annotation: Recenze.
Article
12
13
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 73, 26. 3., příl. Salon, č. 1167, s. 17
Salon. -- 8. 4. 2020
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 31, 6. 2., s. 21
Annotation: Zpráva o vydání knihy nazvané "Milan Kundera v překladech" vydané za přispění Moravské zemské knihovny.
Article
15
online
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 17. 1. 2020
Annotation: Článek o edici nakladatelství Mladá fronta Váhy, v jejímž rámci v letech 1969-1970 vycházela filosofická díla (překlady filosofických děl)...
Article
16
In: Otokar Fischer (1883-1938) : ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. -- ISBN 978-3-412-51799-1. -- S. 147-177
Annotation: Studie pojednává o vztahu O. Fischera k Francii a Belgii (včetně Francouzů a Belgičanů) a o jeho zájmu o frankofonní kulturu.
Book Chapter
17
In: Otokar Fischer (1883-1938) : ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. -- ISBN 978-3-412-51799-1. -- S. 179-190
Annotation: Studie se věnuje vztahu O. Fischera k pražské německé literatuře, jejím propagátorům M. Brodovi a P. Eisnerovi, dalším literárním kritikům...
Book Chapter
18
In: Kritiky a eseje z let 1892-1924. -- ISBN 978-80-87899-98-4. -- S. 801-1064
Annotation: Chronologicky uspořádaná bibliografie původních autorských textů, překladů a edic A. Procházky; s úvodními poznámkami (s. 803-805), soupisy...
Book Chapter
19
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 16, 2020, č. 6, s. 2-3
Annotation: Článek o vzniku monografie J. Levého "Umění překladu".
Article
20
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 16, 2020, č. 6, s. 3
Annotation: Článek se věnuje roli výtvarné stránky při recepci překladů, a to na příkladu ilustrací českých autorů k překladům ze severských jazyků.
Article