By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 9, květen 1995, s. 459-469
Annotation: Článek o historii a ideálech básnického sdružení Skupina XXVI, založené roku 1983.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 40, 8.-14. 10., s. 4
Annotation: Svaz českých spisovatelů; k 20. výročí ustavujícího sjezdu 31. 5.-1. 6. 1972 a literárním vývoji v dalších letech.
Article
3
In: Zpravodaj katedry bohemistiky. -- Roč. 2, 1992, č. 2, 13. 4., s. 22
Annotation: Literárněvědná společnost při ČSAV; přehledový článek k 10. výročí založení pobočky v Ústí nad Labem.
Article
4
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 1, 1991, č. 2, 3. 1., s. 4
Annotation: Též o literárních časopisech a o: Svaz českých spisovatelů v 70. a 80. letech.
Article
5
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 4, 1990/1991, č. 13, [září 1990], s. 178-182
Annotation: S citacemi z příspěvků na dobříšské konferenci SČS (Svaz českých spisovatelů) k 70. výročí vzniku republiky 25. 10. 1988: Bílek Petr, Sýs...
Article
6
In: Echo. -- R. 1989/1990, č. 1, s. 36-37
Annotation: Referát o setkání literárních kritiků s vedením: Svaz československých spisovatelů. Mj. o: Peterka Josef, Lukeš Jan.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 51, 20. 12., s. 6-7
Annotation: Přehled spolkového literárního dění od března do 14. 12. 1989; s řadou citátů z projevů zúčastněných.
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 299, 20. 12., s. 4
Annotation: Citováno z dopisu: Jelínek Antonín k prohlášení Výboru: Svaz českých spisovatelů, podepsanému mj. : Hrzalová Hana, Pilař Jan, Rzounek Vítězslav,...
Article
9
online
Webarchiv
In: Lidové noviny [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 9, září, s. 18
Annotation: Komentář k obnovení českého centra Pen klubu a k rozhlasové kulturněpolitické úvaze: Čejka Jaroslav (Živá slova, 9. 7.).
Article
10
online
Webarchiv
In: Lidové noviny [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 6, červen, s. 16
Annotation: Prouza Petr (Tvorba, č. 13; Svobodné slovo, 27. 5.), Neff Ondřej (Kmen); o kontaktech těchto zástupců: Svaz českých spisovatelů, s českými spisovateli...
Article
11
online
Webarchiv
In: Lidové noviny [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 5, květen, s. 21
Annotation: Svaz českých spisovatelů; o ohlase jeho plenární schůze v kulturněpolitickém úvodníku Rudého práva, 3. 5.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 16, 20. 4., s. 12
Annotation: Příspěvek z plenárního zasedání SČS.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 15, 13. 4., s. 3
Annotation: Příspěvek na plenární schůzi SČS.
Article
14
online
Webarchiv
In: Lidové noviny [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 4, duben, s. 20
Annotation: Svaz českých spisovatelů; mj. o úvodním projevu: Černík Michal.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 50, 15. 12., s. 3
Annotation: Předneseno na slavnostním zasedání ÚV: Svaz československých spisovatelů k 70. výročí republiky (Dobříš, 25. 10.).
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 50, 15. 12., s. 2
Annotation: O svazovém hodnocení roku 1988; hodnotiteli byli: Blahynka Milan (poezie); Vlašín Štěpán (próza); Hájek Jiří (drama); SČS.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 48, 1. 12., s. 6-8
Annotation: Výtah z příspěvků přednesených na slavnostním zasedání ÚV: Svaz československých spisovatelů k 70. výročí republiky (Dobříš, 25. 10.);...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 47, 24. 11., s. 6-7
Annotation: Výtah z příspěvků přednesených na slavnostním zasedání ÚV: Svaz československých spisovatelů k 70. výročí republiky (Dobříš, 25. 10.);...
Article
19
online
Webarchiv
In: Lidové noviny [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 11, listopad, s. 16
Annotation: Svaz českých spisovatelů; kritika dvou rozhovorů jeho nového předsedy: Černík Michal (Tvorba, č. 33/1988; Kmen, č. 40-41/1988).
Article
20
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 2, 1988, č. 2, léto, s. 29-30
Annotation: Společnost přátel knihy pro mládež.
Article