By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 12, [21. 12.], s. 2
Annotation: Montáž výroků ze setkání básníků na Bítově. - Pseud. sestavovatele Krutihlav Dobromil.
Article
3
In: Polygon. -- ISSN 1660-1386. -- R. 1996, č. 8, 9. 12., s. 24
Annotation: Referát o podzimním zasedání exilového PEN klubu německé jazykové oblasti, věnované lužickosrbské kulturní problematice.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 4, prosinec, s. 146-148
Annotation: O plánované publikační činnosti Nadace Zlatý fond české literatury pro děti a mládež s jmenovitým seznamem Správní rada Nadace Zlatý fond...
Article
5
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 3, 1996, č. 6, prosinec, s. 2-5
Annotation: Příspěvek na setkání básníků a kritiků Slovo na konci milenia (Bítov, 26. - 29. 9.); s úvodní redakční poznámkou Ohlasy (s. 1-2) a s otištěním...
Article
6
In: Scriptum. -- R. 1996, č. 21, prosinec, s. 145-146
Annotation: Bítov, 1996; referát o setkání básníků a kritiků. Mj. o zdravici V. Havla přednesené A. Stankovičem. - Havel Václav, Stankovič Andrej.
Article
7
In: Scriptum. -- R. 1996, č. 21, prosinec, s. 153-154
Annotation: Vilenica, 1996; referát o 11. ročníku literárního festivalu. Též o slovinské recepci současné české literatury.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 280, 29. 11., příl. Slovo na víkend, s. 2
Annotation: Rozhovor s předsedou: Společnost přátel Podkarpatské Rusi o konferenci Střední Evropa a Podkarpatská Rus, která se konala v Praze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 20, 28. 11., s. 3
Annotation: Rozhovor s předsedkyní Výboru vězněných spisovatelů při českém PEN klubu.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 20, 28. 11., s. 7
Annotation: Glosa o konferenci Podkarpatská Rus a střední Evropa, kterou v říjnu 1996 uspořádala Společnost přátel Podkarpatské Rusi.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 47, 20. 11., s. 12
Annotation: Esej; projev na bítovském setkání básníků a kritiků.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 269, 16. 11., s. 18
Annotation: Zpráva o happeningu, uspořádaném u příležitosti Dne vězněných spisovatelů Českým výborem mezinárodního PEN klubu.
Article
13
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 11, [16. 11.], s. 7
Annotation: Poznámka o své účasti na setkání básníků a kritiků Česká poezie dnes.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 268, 15. 11., s. 18
Annotation: Zpráva o happeningu pořádaném Českým centrem PEN klubu s cílem upozornit na spisovatele, kteří jsou ve světě vězněni za své názory.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 268, 15. 11., s. 24
Annotation: O chystané akci českého PEN klubu na podporu vězněných spisovatelů ve světě; v rubrice Poslední slovo.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 19, 14. 11., s. 5
Annotation: Referát o sborníku, který rekapituluje historii: Pant klub; též o činnosti klubu.
Article
17
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 45, 14.-20. 11., s. 7
Annotation: O setkání básníků a kritiků; střední část článku Z breviáře posametové výchovy, Všechno je jinak (Rabínská moudrost). Na téže straně...
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 43, 13. 11., s. 2
Annotation: O akcích pořádaných českým PEN klubem k 15. listopadu - Den vězněných spisovatelů.
Article
19
20
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 3, 1996, č. 46, 11. 11., s. 28
Annotation: O problémech divadelní a literární agentury Dilia.
Article