By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 25, 14. 6., s. 9
Annotation: Článek o K. Harantovi z Polžic a Bezdružic a jeho cestopisu "Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země...
Article
2
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 108, 2021, č. 1, s. 51-66
Annotation: Studie věnovaná rozboru motivu věčnosti v exemplech, legendách a dalších textech z doby před rokem 1800.
Article
3
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 21, 2021, č. 2, s. 182-188
Annotation: Studie o analýze struktury milostné básně "Jižť veselé vzdávám".
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 5, s. 209-214
Annotation: Studie o způsobu prezentace středověké společnosti ve vybraných starších českých textech v kontextu literární výchovy.
Article
5
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 12, 10. 12., s. [3]
Annotation: Krátký článek o vlivu třicetileté války na vznik nových literárních žánrů a na strukturu barokní literatury vůbec.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 25, 2. 12., s. 7
Annotation: Sloupek o korespondenci J. A. Komenského z let 1628-1638.
Article
7
8
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2020, č. 24, 23. 11.
Annotation: Parafráze Komenského "Labyrintu světa a ráje srdce" k 350. výročí Komenského smrti a ročnímu výročí pandemie koronaviru.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 265, 13. 11., s. 4
Annotation: Rozhovor s komeniologem V. Urbánkem o odkazu J. A. Komenského; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
10
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 11. 11. 2020
Annotation: Stať o alegorickém spise J. A. Komenského "Labyrint světa a ráj srdce", která vyšla roku 1990 v časopise Zlatý máj.
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 47, 9. 11., s. 27
Annotation: Článek o animovaném seriálu "Labyrint světa a ráj srdce", který přibližuje stejnojmenný spis J. A. Komenského a který vysílá Česká televize.
Article
12
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Článek se zabývá otázkou určení data umrtí sv. Václava na základě vybraných dobových pramenů, zejm. se zaměřuje na úryvky z textů, které...
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 147, 25. 6., s. 23
Annotation: Zpráva o restauraci kodexu z 12. století, který se věnuje mj. i soudobému básnictví.
Article
14
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 4, 3. 4.
Annotation: Rozhovor s H. Bočkovou o díle J. A. Komenského a o jejím bádání ve starší české literatuře; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
15
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 4, 3. 4.
Annotation: Zpráva o výstavě "Člověk na divadle světa. Lidský život v zrcadle barokní literatury" v Památníku písemnictví na Moravě.
Article
17
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 19. 3. 2020
Annotation: Komentář k vydání Komenského alegorického spisu "Labyrint světa a ráj srdce : text původního vydání z roku 1623" z nakladatelství Práh, které...
Article
18
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 7
Annotation: Sloupek o Legendě o sv. Kateřině a také o postavě tety Kateřiny z románu Z. Jirotky "Saturnin".
Article
20
by Pasáčková, Eva, 1947-, Spěváčková, Martina
Published Plzeň : Západočeská univerzita, 2020.
Annotation: Rejstřík zájmen, číslovek a neohebných slovních druhů z "Dalimilovy kroniky" doplněný metodologickým úvodem (s. 6-9); s anglickým resumé...
Book