By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 25, 21. 6., s. 64
Annotation: Glosy. V. Janiš kritizuje nadměrnou propagaci severských detektivek v pražském metru, V. Varyš duchamornost některých vědců (cituje A. Hamana).
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 13, 21. 6., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
3
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 33-37
Annotation: Studie s oddíly Avantgarda kontra konzervativci; Osobnosti mimo proudy; Poslední výhonky německé literatury; Univerzita a pád do bezčasí. Doplněno...
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 6, červen, s. 22-23
Annotation: V článku k jubileu A. Hamana se autor pozastavuje nad tím, že jméno tohoto významného literárního vědce působícího na univerzitě v Plzni...
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 21, 23. 5., s. 2
Annotation: Recenze monografie napsané v r. 1967.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 114, 16. 5., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 20, 16. 5., s. 1 a 3
Annotation: O díle Z. Nejedlého a jeho dnešní recepci.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 21, 15. 5., s. 6
Annotation: Zpráva o akcích pořádaných českým rozhlasem a nakladatelstvím Radioservis na pražském knižním veletrhu.
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 21, 15. 5., s. 19
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 111, 12. 5., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Anotace; mj. k níže zmíněné knize a č. 41/2 časopisu RozRazil.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 10, 10. 5., s. 6-7
Annotation: Zkrácená verze několika kapitol z knihy Černá kočka, kterou letos vydá nakladatelství Academia.
Article
14
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 25, 2012, č. 9, 3. 5., s. 2
Annotation: Anotace.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 9, 26. 4., s. 6-7
Annotation: Příspěvek, který zazněl na konferenci v Olomouci.
Article
16
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 23, 2012, č. 16, 17.-23. 4., příl. Perspektivy, č. 8, s. 1
Annotation: Esej s úvodní redakční poznámkou o jubileu literárního historika J. Meda.
Article
17
In: Brněnský deník. -- ISSN 1802-0887. -- R. 2012, č. 91, 17. 4., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 8, 12. 4., s. 3
Annotation: Poznámka redaktora, který v recenzi H. Bednaříkové (Tvar č. 5/2012) opravil dandysmus na dandismus. H. Bednaříková na opravu reagovala ve Tvaru...
Article
19
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 56, 2012, č. 4, duben, s. 47-48
Annotation: Rozhovor, především o redaktorské práci M. P. v časopise Index.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 2, duben, s. 289-290
Annotation: Životopisný portrét J. Meda u příležitosti jeho 80. narozenin.
Article