By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 25, 21. 6., příl. Harmonie života, s. IV
Annotation: O vztahu některých osobností české literatury ke gastronomii.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 21, 15. 5., s. 6
Annotation: Zpráva o akcích pořádaných českým rozhlasem a nakladatelstvím Radioservis na pražském knižním veletrhu.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 13, 29. 3., s. 10-11
Annotation: Studie o počátcích užívání psacích strojů mezi literáty, zaměřená zejména na české prostředí.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 7, 28. 3., s. 29
Annotation: Recenzní poznámka k novému vydání kuchařky a domácího rádce z r. 1905.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 2, 12. 1., příl. Harmonie života, s. 7
Annotation: O místě kulinářství v kultuře a umění.
Article
6
In: Labužníkovy historky. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva ke knize příběhů a kuchařských receptů.
Book Chapter
7
Annotation: Výpravná kolektivní monografie, s oddíly: Alchymie ve střední Evropě a v císařské Praze (s. 17-314); Protagonisté alchymie v rudolfínské epoše...
Book
9
In: Jak rád jsem žil. -- s. 873-877
Annotation: Ediční poznámka; - se Soupisem díla MUDr. Ctibora Bezděka (s. 878); s Jmenným rejstříkem (s. 879-885); s životopisným úvodem Olgy a Alexe Bezděkových;...
Book Chapter
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 132, 8. 6., příl. Gourmet (mimořádná příloha), s. 34-36
Annotation: Článek o M. D. Rettigové. Doplněno o glosu k její literární činnosti.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 111, 14. 5., s. D3
Annotation: Článek o připravovaných programech obchodního centra DBK k dvoustému výročí narození básníka K. H. Máchy.
Article
12
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 55, 19. 3., příl. Víkend, č. 11, s. 33
Víkend. -- 19. 3. 2010
Annotation: Článek k neznámé sféře zájmů J. A. Komenského a různým spekulacím týkajícím se jeho života a díla (např. práce na vývoji perpetuum...
Article
13
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 3, 10. 3., s. 85, 87
Annotation: Recenze.
Article
14
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 44, 4. 3., s. 11
iHNed.cz [online]. -- 4. 3. 2010
Annotation: Fejeton o lidském strachu z vědecko-technického pokroku (strojů), mj. k dílům K. Čapka.
Article
15
In: Veselá vykouknutí. -- s. 5
Annotation: Úvodní poznámka.
Book Chapter
16
In: Evropan z Domažlic. -- S. 9-11
Annotation: Úvod k románové biografii lékaře; - s přehledem Osobností (s. 248-254); s obrazovým doprovodem.
Book Chapter
17
In: Křeslo pro Fausta 2010. -- s. 7-11
Annotation: Předmluva děkana 1. LF UK v Praze k deváté knize rozhovorů z Faustova domu, mj. s J. Anderlem (též o B. Hrabalovi), M. Hilským, L. Houdkem, C....
Book Chapter
18
In: Labužnické příběhy aneb Učeň mistra Savarina. -- s. 6-9
Annotation: Úvod ke knize příběhů a kuchařských receptů; - mj. s oddílem A nyní vaří kamarádi (s. 129-178, obsahuje příběhy a recepty uvedených literátů...
Book Chapter
19
In: Z kapsy bílého pláště. -- přední záložka
Annotation: Biografická poznámka o autorovi (s fot.).
Book Chapter
20