By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 115, 20. 5., s. 2
Haló noviny [online]. -- 20. 5. 2021
Annotation: Reportáž ze slavnostního aktu znovuvyzdvižení Fučíkovy sochy před sekretariát na vsetínském Horním Městě.
Article
2
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 114, 19. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 20, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 20, 19. 5.
Annotation: Anotace nejznámějších knih zabývajících se osobností Mistra Jeronýma Pražského u příležitosti 605 let od jeho mučednické smrti.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 112, 17. 5., s. 9
Annotation: Článek o výrobě půltunového epigramu ze žuly, který bude umístěn na cestě epigramů v Havlíčkově Brodě u příležitosti 200. výročí...
Article
4
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 20, 17.-23. 5., s. 66
Annotation: Zpráva.
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 109, 13. 5., s. 21
Annotation: Medailon A. Brouska u příležitosti nedožitých 80. let.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 18, 6. 5., s. 58
Annotation: Glosa o výročí nakladatelství Dokořán.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 104, 6. 5., s. 12
Annotation: Článek o nové expozici "Spejblova ceSTOvka" v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi (do 9. 5. 2022).
Article
8
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 3. 5. 2021
Annotation: Recenze knihy J. Bohdalové, vydané k příležitosti jejích 90. narozenin; připojena fotogalerie.
Article
9
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 3. 5. 2021
Annotation: Zpráva o zpřístupnění výstavy o J. A. Komenském veřejnosti.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 9, 29. 4., s. 7-8
Annotation: Portrét L. Reinerové.
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 17, 29. 4., s. 55
Annotation: Glosa o Hurvínkovi a Máničce u příležitosti 91. výročí uvedení postav Žeryka a Máničky.
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 17, 29. 4., s. 56-60
Annotation: Článek o působení F. Peroutky v rádiu Svobodná Evropa; zmíněna je i jeho literární tvorba.
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 9, 27. 4., s. 3
Annotation: Zpráva o konání výstavy "Komedie Vlasty Buriana" při příležitosti 130. výroční narození V. Buriana.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 96, 26. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o konání literárněvědné konference k 130. výročí narození V. Vančury, kterou zorganizovala Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické...
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 94, 23. 4., s. 4
Annotation: Poznámka pod fotografií sochařského díla výtvarníka R. Dvořáka, které vzniklo u příležitosti 200. výročí narození K. Havlíčka Borovského.
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 16, 22. 4., s. 60
Annotation: Anotace nového čísla komiksu "Aargh!".
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 16, 22. 4., s. 61
Annotation: Glosa o výročí prvního vydání "Máje" K. H. Máchy na základě textu z časopisu "Kwěty".
Article
18
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 21. 4. 2021
Annotation: Článek o nakladatelství Dokořán, které slaví 20. výročí vzniku.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 91, 20. 4., s. 11
Annotation: Biografická poznámka o J. Jabůrkové doplňuje dvě fotografie její pamětní desky v Ostravě-Vítkovicích.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 89, 17. 4., příl. Scéna, s. 10
Annotation: Medailonek krátce připomínající J. Veise při příležitosti 75. narozenin.
Article