By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 24, 24. 11., s. 18-19
Annotation: Esej o slovenské spisovatelce Timravě a její prozaické tvorbě.
Article
2
In: Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 28. února - 2. března 2019. -- ISBN 978-80-200-3066-5. -- S. 105-117
Annotation: Studie zkoumá vypravěčské strategie formování pojmu "lid" a "lidový" na výběru z próz od konce 50. let do první poloviny 70. let 19. století.
Book Chapter
3
by Vaněk, Václav, 1963-
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2020.
Annotation: Monografie sdružuje autorovy texty zabývající se vybranými problémy české literatury 19. a počátku 20. století, např. obrozeneckou historickou...
Book
4
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 42, 11. 10., s. 56
Annotation: Recenze na román R. Třeštíkové "Veselí".
Article
5
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 25, 2018, č. 41, 1. 10., s. 77
Annotation: Anotace románu R. Třeštíkové "Veselí".
Article
6
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 40, 27. 9., s. 56
Annotation: Anotace románu R. Třeštíkové "Veselí".
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 14, 6. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 191, 18. 8., příl. Scéna, s. 15
Scéna. -- 18. 8. 2018
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 177, 2. 8., příl. Salon, č. 1083, s. 4
Annotation: Recenze na román P. Dvořákové "Dědina".
Article
10
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 175, 31. 7., s. 13
Annotation: Glosa obsahující tip na výlet na Břeclavsko do míst, kde žil a působil J. Sekera.
Article
11
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 31, 30. 7. - 5. 8., s. 57
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 26, 21. 6., s. 54
Annotation: Recenze na román P. Dvořákové "Dědina".
Article
13
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 6, červen, s. 32
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 15, 3. 4., s. 20
Annotation: Rozhovor o nové knize "Dědina".
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 3, s. 150-151
Annotation: Portrét.
Article
17
In: Auerbach, Grigorovitch, Němcová. -- S. 223-233
Annotation: Stať k francouzskému překladu "Divé Báry" Boženy Němcové; s uvedenou předmluvou, uvedeným doslovem o venkovské próze poloviny 19. století,...
Book Chapter
18
online
Webarchiv
In: Echos [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 8. 8. 2016
Annotation: Recenze.
Article
19
online
Webarchiv
In: Echos [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 8. 8. 2016
Annotation: Recenze.
Article
20