By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 18, 4. 11., s. 12-13 ; č. 19. 18. 11., s. 12-13
Annotation: Studie věnovaná tématu mytizace literatury na příkladech osobností 19. století, především na rozporuplné recepci Máchova Máje, ať už z pera...
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 251, 30. 10., s. 14
Annotation: Článek o tzv. máchovské Praze a možné inspiraci životem K. H. Máchy pro postavu J. Foglara.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 44, 25. 10., s. 8
Annotation: Článek o baladě K. J. Erbena "Záhořovo lože", již Erben napsal též jako polemiku s "Májem" K. H. Máchy. Balada "Záhořovo lože" zazněla v...
Article
4
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 3, 2021, č. 201, 18. 10., s. 13
Annotation: Fejeton o zobrazení noci v české literatuře.
Article
5
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 43, 2021, č. 8, říjen, s. 13-16
Annotation: Článek o tematizaci Krkonoš v české literatuře; připojena biografická poznámka (s. 15).
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 223, 25. 9., příl. Magazín, s. [16]-19
Annotation: Rozhovor s A. Česalem o jeho literární tvorbě, mj. o knize "Tajemná tvář", v níž se autor věnoval osobnosti K. H. Máchy.
Article
7
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 3, 2021, č. 143, 27. 7., s. 14-15
denikn.cz [online]. -- 26. 7. 2021
Annotation: Recenze.
Article
8
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 246-251
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 277-278.
Article
9
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 22, 31. 5.-6. 6., s. 70
Annotation: Sloupek o oxymóronu.
Article
10
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 19, 2021, č. 5, s. 48
Annotation: Článek o Kokořínsku a místech, na nichž se inspirovali básníci jako K. H. Mácha a F. Šrámek.
Article
11
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 3-4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Eseje; s datací ze 60. let 20. století; esej "O Máchovi" přednesen na Slavíně u hrobu K. H. Máchy 5. 11. 1986.
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 16, 22. 4., s. 61
Annotation: Glosa o výročí prvního vydání "Máje" K. H. Máchy na základě textu z časopisu "Kwěty".
Article
13
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 6. 1. 2021
Annotation: Zpráva o úspěšnosti digitálního antikvariátu v době koronavirové pandemie.
Article
14
15
by Kanda, Roman, 1976-
Published Praha : Brno : Ústav pro českou literaturu AV ČR ; Host, 2021.
Annotation: Monografie se zabývá českým marxistickým uvažováním o literatuře v kontextu dějin filozofie a společenských teorií a vztahy vymezujícími...
Book
16
In: Myšlení hranice - hranice myšlení : k životnímu jubileu Miroslava Petříčka. -- ISBN 978-80-246-4823-1. -- S. 282-294
Annotation: Esej o chůzi, cestách, městě Most a vytěžené krajině protkaná odkazy na českou literaturu a český literární kontext.
Book Chapter
17
by Merhaut, Luboš, 1961-
Published Praha : Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2021.
Annotation: Monografie sledující žánr polemiky v české literatuře na přelomu 19. a 20. století v jeho různosti, typech i tématech (zejména: diskuse o národní...
Book
18
online
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 15/16
Annotation: Anketa věnovaná festivalu Den poezie, mj. s otázkami o projektu "Poezie pro cestující", záměru festivalu být "oslavou poezie" a o ikoně poezie,...
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 3, s. 112-116
Annotation: Studie o básnickém pokusu O. Koupila o přepsaní "Máje" K. H. Máchy. Autorka se soustřeďuje na jazykovou analýzu dekonstrukce klasického díla...
Article
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 3, 14. 12., s. 63-65
Annotation: Článek o básnické tvorbě B. Jablonského a o "překladech" básní starších autorů do současné češtiny; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article