By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 18, 4. 11., s. 12-13 ; č. 19. 18. 11., s. 12-13
Annotation: Studie věnovaná tématu mytizace literatury na příkladech osobností 19. století, především na rozporuplné recepci Máchova Máje, ať už z pera...
Article
2
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 246, 23. 10., příl. Orientace, s. [11]-12
Orientace. -- 31. 10. 2021
Annotation: Esej o K. H. Borovském.
Article
3
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 65, 2021, č. 205, 22.-24. 10., příl. Víkend, s. 2-3
Víkend. -- 22. 10. 2021
Annotation: Článek o K. Havlíčku Borovském u příležitosti 200. výročí jeho narození. Autor se soustřeďuje na mýtus, který doprovází postavu Havlíčka...
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 40, 7. 10., s. 44-48
Annotation: Rozhovor s výtvarnicí M. Fürstovou o jejích ilustracích básní K. J. Erbena i nově připravovaných pro vydání "Babičky" B. Němcové.
Article
5
online
In: Kruh [online]. -- Roč. 17, 2021, č. 65, říjen, s. 5-6
Annotation: Článek o knize "Božena Němcová inspirací pro umění 1842-2020".
Article
6
online
In: Kruh [online]. -- Roč. 17, 2021, č. 65, říjen, s. 4-5
Annotation: Komentář J. Uhlíře ke knize "Božena Němcová inspirací pro umění v letech 1842-2020"; uvozeno bio-bibliografickou poznámkou (s. 4).
Article
7
online
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 31, 2021, č. 3, 16. 9., s. 38
Annotation: Článek o knize "Božena Němcová inspirací pro umění 1842-2020".
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 33, 9. 8., s. 20
Annotation: Zpráva.
Article
9
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 38, 2021, č. 115, 4. 8., s. 58-63
Annotation: Článek přinášející pohled na rodinu v obraze české literatury od 19. století do současnosti; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 63).
Article
10
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 174, 30. 7., příl. Víkend, s. 16-18
Víkend. -- 6. 8. 2021
Annotation: Článek o "Babičce" B. Němcové a její filmové adaptaci u příležitosti zahájení výstavy "Režisér Antonín Moskalyk známý a neznámý", která...
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 152, 2. 7., příl. TV magazín, č. 27, 3.-9. 7., s. 20
Annotation: Článek o dvoudílném televizním filmu "Babička".
Article
12
online
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 65, 2021, č. 7, červenec/srpen, s. 36
Annotation: Článek o divadelních inscenacích, mj. "Napoleon aneb alchymie štěstí" a "O statečném kováři".
Article
13
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 24, 2021, č. 1, 30. 6., s. 164-166
Annotation: Recenze.
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 13, 23. 6., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
15
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 132, 9. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 23, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 23, 9. 6.
Annotation: Rozhovor mj. o vztahu L. Zeleného k pohádkám, o specifikách tohoto žánru a o jeho třech knihách; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 3).
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 130, 7. 6., příl. Koktejl, s. 8
Annotation: Rozhovor s I. Obermannovou u příležitosti vydání nového románu "Babička" i o rozdílech současných babiček oproti "Babičce" B. Němcové.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 127, 3. 6., s. 7
Annotation: Sloupek o memoárech a biografiích, jejichž autorkami jsou ženy.
Article
18
online
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 65, 2021, č. 6, červen, s. 16
Annotation: Článek o divadelních představeních Městského divadla Brno.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 114, 19. 5., s. 3
Annotation: Poznámka o otevření dvou nových výstav pod fotografií z literárního Muzea Boženy Němcové.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 109, 13. 5., s. 12-13
Annotation: Článek o interaktivní expozici "Svět pohádek Boženy Němcové" v obchodním domě Kotva v Praze (přístupná do konce roku 2021).
Article