By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 36, 2021, č. 124, podzim, s. 173-203
Annotation: Esej o archeoložce, historičce umění, estetičce a také divadelní kritičce R. Vackové, která byla v 50. letech vězněna.
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 11, 26. 5., s. 4
Annotation: Esej o myšlení K. Teigeho a F. X. Šaldy v souvislosti s levicovými idejemi na počátku 20. let 20. století.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 93, 22. 4., s. 7
Annotation: Sloupek o zobrazení andělů v české literatuře.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 677-696
Annotation: Studie analyzuje české pásmové skladby jako specifickou formu epiky, jako alternativní pól české historické avantgardy, a v kontextu dlouhých...
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. [52]-55
Annotation: Článek o vlivu osobnosti J. Wolkera na prvorepublikový časopis Host, dále o vztahu J. Wolkera a Z. Kalisty, o Literární skupině a Devětsilu a...
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. [42]-[47]
Annotation: Článek o prvorepublikovém časopisu Host - měsíčníku Literární skupiny, (1921-1929), na který v 50. letech 20. století navázal Host do domu...
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 5, 25. 1., s. 8
Annotation: Článek o Literární skupině, jež byla založena 2. 2. 1921. ČRo Vltava připomene tvorbu členů Literární skupiny povídkami a prózami L. Blatného,...
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 15, 19. 1., s. 11
Annotation: Medailon B. Krapky, který se v Prostějově mj. věnoval amatérskému divadlu a přátelil se s J. Wolkerem.
Article
9
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 18, 2021, č. 1, s. 84-87
Annotation: Rozhovor s ředitelem knihovny v Prostějově o funkci knihoven v dnešní době, situaci knihovny v době koronavirové pandemie, literatuře pro děti...
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 41, 29. 9., s. 23
Annotation: Sloupek o avantgardní umělecké skupině Devětsil.
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 41, 29. 9., s. 9
Annotation: Článek o V. Vančurovi, K. Konrádovi, A. Hoffmeisterovi, K. Schulzovi, J. Wolkerovi a I. Sukovi, jejichž povídky a úryvky z jejich prozaických děl...
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 19, 27. 4., s. 16-[17]
Annotation: Článek o reflexi (nakažlivých) nemocí v české literatuře.
Article
13
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 79, 2. 4., s. 4
Haló noviny [online]. -- 2. 4. 2020
Annotation: Zpráva o připomenutí výročí narození J. Wolkera položením květiny na jeho hrob v Prostějově.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 76, 30. 3., s. 12
Annotation: Reportáž ze křtu čtyřdílné publikace děl J. Wolkera, která vyšla u příležitosti výročí 120 let od jeho narození. V Prostějově u této...
Article
15
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 28. 3. 2020
Annotation: Článek ke 120. výročí narození J. Wolkera, autor se věnuje převážně interpretaci jeho sbírky "Těžká hodina" ve srovnání s předchozí...
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 20, 24. 1., s. 11
Annotation: Medailon B. Eliáše u příležitosti výročí 100 let od jeho narození.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 4, 6. 1., s. 11
Annotation: Biografický článek o pobytu J. Wolkera v nemocnici v Tatranské Poliance a jeho posledních dnech života.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 4, 6. 1., s. 13
Annotation: Zpráva o vzpomínkové akci uskutečněné u příležitosti 96. výročí úmrtí J. Wolkera obsahuje i informace o dalších letošních vzpomínkových...
Article
19
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 1, leden, s. 29-31
Annotation: Studie se zabývá referátem L. Štolla "Třicet let boje za českou socialistickou poezii", kromě jeho obsahu se zaměřuje především na okolnosti...
Article
20
by Wolker, Jiří, 1900-1924
Published Praha : Cesta domů, 2020.
Annotation: Koláž z básní a vzájemné korespondence J. Wolkera s rodiči a s několika dalšími osobami (A. M. Píša, M. Majerová, K. Teige, J. Hora, I. Olbracht...
Book