By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 19, 13. 5., s. 59
Annotation: Glosa kritizující reakci K. Sýse na monografii J. Nováka o M. Kunderovi.
Article
202
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 19, 13. 5., s. 59
Annotation: Básně; připojena nepodepsaná anotace sbírky "Jeden člověk".
Article
203
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 14
Annotation: Básně; báseň "mes quatrains derniers" zaslána P. Královi; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
204
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 11
Annotation: Článek rekapitulující akce pořádané v kavárně Fra online v době koronavirové pandemie.
Article
205
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 54-55
Annotation: Recenze.
Article
206
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 56-59
Annotation: Kritická diskuse nad knihou D. Hradeckého, mj. k nominaci na cenu Magnesia Litera v roce 2021 a k dalším nominovaným knihám.
Article
207
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. [26]-33
Annotation: Článek analyzující román M. Viewegha "Mráz přichází z Hradu", způsoby, jakými zobrazuje dobovou politickou scénu, a dobovou recepci románu.
Article
208
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 112-113
Annotation: Básně začínajících básníků s průvodním komentářem.
Article
209
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 22
Annotation: Recenze na román P. Krejčíka "Čokoláda pro wehrmacht".
Article
210
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s básnířkou K. Goldstein mj. o vztahu poezie a hudby, její nové sbírce básní "Falkenfrau" a literárním životě; připojena bio-bibliografická...
Article
211
online
In: Novinky.cz [online]. -- ISSN 1211-2119. -- 12. 5. 2021
Právo. -- Roč. 31, 2021, č. 108, 12. 5., s. 17
Annotation: Rozhovor o tom, jakým způsobem ovlivnila protipandemická opatření knižní trh; rozhovor je uveřejněn u příležitosti znovuotevření knihkupectví...
Article
212
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 108, 12. 5., s. 18
Annotation: Básně; připojen medailon R. Kolínského.
Article
213
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 108, 12. 5., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 13. 5. 2021
Annotation: Recenze na román "Kletba podle Justiny" L. Romanské.
Article
214
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 108, 12. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 19, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 19, 12. 5.
Annotation: Recenze.
Article
215
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 108, 12. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 19, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 19, 12. 5.
Annotation: Báseň.
Article
216
online
In: iRozhlas [online]. -- 12. 5. 2021
Annotation: Článek o průběhu soudního sporu mezi potomky K. Saudka a akční síní, která formou katalogu publikovala komiks "Muriel a andělé".
Article
217
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 108, 12. 5., s. 4
Haló noviny [online]. -- 11. 5. 2021
Annotation: Článek o rozhodnutí Nejvyššího soudu v otázce sporu kardinála D. Duky s brněnskými divadelníky, kteří uvedli v roce 2018 dvě hry zobrazující...
Article
218
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 108, 12. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 19, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 19, 12. 5.
Annotation: Úvaha o společenské a kulturní atmosféře 60. let. 20. století, mj. o zahraničních vlivech (překlady knih E. Fischera) a o filozoficko-estetických...
Article
220
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 107, 11. 5., s. 7
Lidovky.cz [online]. -- 11. 5. 2021
Annotation: Nekrolog divadelního režiséra A. Hajdy.
Article