By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


562861
562863
562864
562865
562866
562871
In: Věstník České akademie věd a umění. -- ISSN 1802-5765. -- Roč. 54, 1945, č. 1, s. 37-41
Annotation: Zprávy z jednotlivých komisí ČAVU. Mj. též zprávy z Komise pro soupis rukopisů a Komise pro studium staročeské bible.
Article
562872
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 11, 1945, č. 1, s. 6-16
Annotation: Autor se zamýšlí nad problematikou kulturních filmů.
Article
562873
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 11, 1945, č. 3, s. 102-106
Annotation: Autor se zamýšlí nad postavou Zarathustry.
Article
562874
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 11, 1945, č. 4, s. 144-149
Annotation: Autor informuje o nových zjištěních, která souvisejí s "Kronikou českou" Václava Hájka z Libočan.
Article
562875
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 11, 1945, č. 7, s. 277-279
Annotation: Autor se zamýšlí nad českou kulturou a nad jejím dalším směřováním.
Article
562876
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 11, 1945, č. 7, s. 290-302
Annotation: Autor se zamýšlí nad komplexností složek divadla a divadelního představení.
Article
562877
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 11, 1945, č. 8, s. 413-416
Annotation: Medailon V. Groha.
Article
562878
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 11, 1945, č. 10, s. 465-472
Annotation: Autor připomíná Husovo rektorské působení na UK.
Article
562879
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 11, 1945, č. 10, s. 472-479
Annotation: Studie věnovaná osobnostem J. A. Komenského a B. Balbína.
Article
562880
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 11, 1945, č. 10, s. 522-531
Annotation: Článek se věnuje osobnosti J. A. Komenského.
Article