By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 120, 26. 5., s. 6
Annotation: Článek o Ceně Evropské unie za literaturu, již získala L. Faulerová za svůj román "Smrtholka".
Article
82
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 120, 26. 5., s. 18
Annotation: Básně ze sbírky "U řeky"; připojen medailon P. Motýla.
Article
83
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 120, 26. 5., s. 11
Annotation: Zpráva o projektu čtenářských lázeňských pobytů "Knižní lázně", s nímž přišel J. Rudiš a A. Polívková.
Article
84
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 119, 25. 5., s. 12-13
Annotation: Článek o dokončení restaurování dvaceti jedna knižních exemplářů z doby gotiky, baroka a renesance.
Article
85
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 119, 25. 5., s. 6
Lidovky.cz [online]. -- 31. 5. 2021
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou M. Pilátovou, mj. o literatuře pro děti.
Article
86
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 119, 25. 5., s. 6
Annotation: Článek o obnovení provozu divadel.
Article
87
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 119, 25. 5., s. 11
Annotation: Článek o "Klubu historickém a státovědeckém" (1921-1949, Prostějov), na který navázal v roce 2011 "Klub historický a státovědný".
Article
88
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 118, 24. 5., s. 11
Annotation: Článek o české účasti na všeslovanském sjezdu v Moskvě 1867 se zaměřením na složení delegace, samotnou cestu a diskusi o panslavismu. Autor...
Article
89
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 21, 24.-30. 5., s. 74
Annotation: Zpráva.
Article
90
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 21, 24.-30. 5., s. 74
Annotation: Zpráva.
Article
91
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 21, 24.-30. 5., s. 74
Annotation: Zpráva o zahájení provozu Divadla Husa na provázku, které zahájí open air premiérou hry P. Erbese a B. Jedináka "Setkání spiklenců".
Article
92
93
94
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 21, 24.-30. 5., s. 75
Annotation: Zpráva.
Article
95
online
In: Ostravan.cz [online]. -- 24. 5. 2021
Annotation: Rozhovor s P. Minaříkem o festivalu "Měsic autorského čtení" a o vztahu Čechů ke slovenské literatuře.
Article
96
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 118, 24. 5., příl. Koktejl, s. 13
Annotation: Rozhovor s autorem knihy "Gump, pes, který naučil lidi žít" o knize i o filmové adaptaci románu.
Article
97
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 118, 24. 5., s. 14
Annotation: Nekrolog K. Richtera.
Article
98
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 118, 24. 5., s. 5
Annotation: Zpráva.
Article
99
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 22, 24. 5., s. 9
Annotation: Článek o rozhlasové hře H. Roguljič "Jono a Kiš", již ČRo Junior uvedl 5. 6. a 6. 6. 2021.
Article
100
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 22, 24. 5., s. 20
Annotation: Recenze.
Article