By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 110, 14. 5., s. 14
Annotation: Anketa s krátkým komentářem V. Ebra o osobnosti J. Seiferta; připojena báseň J. Seiferta.
Article
162
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 3
Annotation: Recenze na soubor próz Z. Kožmína "Bubáčci : naddeníky 1998-2002".
Article
163
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 3, 20
Annotation: Recenze na soubor próz Z. Kožmína "Bubáčci : naddeníky 1998-2002".
Article
164
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 6
Annotation: Básně; báseň "(ke stepi)" věnována T. Postovitovi, a "Pod obzorem podvečer" A. Borzičovi.
Article
165
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 7
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
166
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 8
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
167
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 8
Annotation: Básně; připojena biografická poznámka.
Article
168
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
169
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 2
Annotation: Recenzní glosy, mj. na sbírku básní K. Goldstein "Falkenfrau".
Article
170
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 9
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
171
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. [82]-86
Annotation: Rozhovor s R. Popelem o jeho literárním díle (zejm. o románu "Ohledávání času přítomného", mj. o inspiraci románem M. Prousta), o dětství...
Article
172
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 104-105
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii P. Lodeové (s. 105).
Article
173
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 66-67
Annotation: Recenze.
Article
174
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 70-71
Annotation: Recenze.
Article
175
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 76-79
Annotation: Povídka; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 77.
Article
176
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 60-61
Annotation: Recenze.
Article
177
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 62-63
Annotation: Recenze dvou básnických sbírek P. Novotného.
Article
178
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 64-65
Annotation: Recenze.
Article
179
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 65
Annotation: Recenze.
Article
180
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 65-66
Annotation: Recenze.
Article