By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 6, únor 2005, s. 301-306
Annotation: Studie; s otištěným dopisem M.D. J. Otradovicové z 2. - 3. 4. 1947 a redakční poznámkou (s. 310-311).
Article
182
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 6, únor 2005, s. 332-334
Annotation: Recenze.
Article
183
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 6, únor 2005, s. 327-329
Annotation: Medailon vídeňského dramatika a prozaika; zejména o jeho vztahu k českému prostředí.
Article
184
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 6, únor 2005, s. 311-317
Annotation: Studie o básnickém díle G.K. Chestertona a jeho českých překladech; v témže čísle i recenze českého výboru z Chestertonovy poezie.
Article
185
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 5, leden 2005, s. 255-262
Annotation: Studie; též o vztahu představitelů obou časopisů k tehdy již zakázanému časopisu Řád.
Article
186
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 5, leden 2005, s. 265-268
Annotation: Nekrolog; v rubrice Vzpomínka.
Article
187
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 5, leden 2005, s. 271-274
Annotation: Recenze.
Article
188
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 5, leden 2005, s. 277-279
Annotation: Recenze.
Article
189
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 5, leden 2005, s. 276-277
Annotation: Recenze.
Article
190
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, s. 170-174
Annotation: Závěr knižně dosud nepublikovaného eseje.
Article
191
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, s. 187
Annotation: Úvodní poznámka k otištěnému úryvku (s. 188-191) z prózy J.V. Rosůlka.
Article
192
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, s. 196-200
Annotation: Recenze.
Article
193
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, s. 201-202
Annotation: Medailon prozaika a básníka žijícího ve Vídni, zpřáteleného s Fr. Gellnerem.
Article
194
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, s. 203
Annotation: Poznámka o večerech poezie R. Knížete, konaných v Plzni.
Article
195
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, s. 204-205
Annotation: Recenze.
Article
196
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, 4. s. obálky
Annotation: Přetisk úmrtního oznámení.
Article
197
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, s. 218-219
Annotation: Recenze.
Article
198
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 3, listopad, s. 160-161
Annotation: Recenze.
Article
199
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 3, listopad, s. 161-164
Annotation: Recenze.
Article
200
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 3, listopad, s. 166-167
Annotation: Recenze.
Article