By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 49, 7. 12., s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
182
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 49, 7. 12., s. 10-11
Annotation: Polemický výklad vlastního článku Spasitelé aneb Zavařování - pro - zavařování (Kmen č. 38); reakce na čtenářský ohlas.
Article
183
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 49, 7. 12., s. 1
Annotation: Svaz českých spisovatelů; (Dobříš, 5. 12.).
Article
184
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 49, 7. 12., s. 2
Annotation: Adresováno Obci spisovatelů; Obec spisovatelů.
Article
185
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 49, 7. 12., s. 11
Annotation: Polemika s recenzí: Vybíral Zbyněk (Kmen, č. 45).
Article
186
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 49, 7. 12., s. 2
Annotation: O úmrtí J. Šnobra 1. 12. a úmrtí: Sosnar Jura 26. 11.
Article
187
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 49, 7. 12., s. 4
Annotation: Výběr ze vzpomínek současníků a z rozhovoru s Olgou Weilovou.
Article
188
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 49, 7. 12., s. 7
Annotation: K otištění ukázky z románu navazujícího na román Moskva-hranice (s. 5-6); s dovětkem: Jedličková Alice (s. 7).
Article
189
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 49, 7. 12., s. 2
Annotation: Poznámka k opožděné reakci Svazu českých spisovatelů na události 17. listopadu 1989; Svaz českých spisovatelů.
Article
191
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 49, 7. 12., s. 3
Annotation: Z programového prohlášení přijatého na ustavující valné hromadě v Realistickém divadle 3. 12.; Obec spisovatelů.
Article
192
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 49, 7. 12., s. 2
Annotation: Svaz českých spisovatelů.
Article
193
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 49, 7. 12., s. 12
Annotation: Kritika: Svaz českých spisovatelů (datováno 30. 11. 1989).
Article
194
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 49, 7. 12., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
195
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 48, 30. 11., s. 9
Annotation: Rozhovor též o současných čs. -německých literárních vztazích a zvl. současné scéně německy psané literatury.
Article
196
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 48, 30. 11., s. 4
Annotation: Otevřený dopis kritizující postoj svazu k 17. 11. 1989; podepsáno 17 jmen, datováno 23. 11.
Article
197
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 48, 30. 11., s. 4
Annotation: Postoj k událostem po 17. 11. 1989.
Article
198
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 48, 30. 11., s. 1
Annotation: Úvodník k postavení Kmene v nastalé situaci a otvírající diskusi.
Article
199
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 48, 30. 11., s. 12
Annotation: Příspěvek redaktora Kmene, navazující na úvodník tohoto čísla (Konec jedné epochy).
Article
200
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 48, 30. 11., s. 10
Annotation: Recenze.
Article