By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 1, leden, s. 67-69
Annotation: Recenze.
Article
182
In: Poštmistr Znamínko. -- S. 141-143
Annotation: Ke knize vydané v roce 1964 pod názvem Divný člověk.
Book Chapter
183
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 97, 1988, č. 1, s. 60-62
Annotation: Nekrolog.
Article
184
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 31, 1988, č. 2, příl. Časopis pro moderní filologii, roč. 70, s. 67-77
Article
185
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 6, s. 528-533
Annotation: Referát na semináři k 40. výročí Února (7. 3.).
Article
186
187
by Říha, Bohumil, 1907-1987
Published Praha : Čs. spisovatel, 1988.
Annotation: Výbor z publicistických prací zahrnující autorovy literárně teoretické a kritické úvahy o literatuře a spisovatelství, doplněný texty autobiografického...
Book
188
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 68, 1987, č. 282, 1. 12., s. 5
Annotation: Referát z mezinárodní konference Osudy civilizace a současná světová literatura; Tbilisi.
Article
189
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 10, prosinec, s. 114-115
Annotation: Otištění provolání Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s Novým Ruskem (1924) a úvodníku S. K. Neumanna, Pro lidovou frontu...
Article
190
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 10, prosinec, s. 116-117
Annotation: Recenze.
Article
191
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 3, 1987, č. 23, 10. 11., s. 8
Annotation: Rozhovor o úloze a postavení krásné literatury v estetické výchově.
Article
192
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 9, listopad, s. 119
Annotation: Ediční poznámka u přetisku článku: Svoboda Ludvík, Maxim Gorkij o proletářském spisovateli (Var V, 1927-1930).
Article
193
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 8, říjen, s. 118
Annotation: Ediční poznámka u přetisku stati Z. N. Deset let (s. 118-119).
Article
194
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 39, 30. 9., příl. Kmen, č. 39, s. 8-9
Annotation: Prix Bohemia; zmhodnocení ročníku od předsedů porot.
Article
195
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 3, 1987, č. 19, 15. 9., s. 3
Annotation: K 70. narozeninám 9. 9.
Article
196
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 7, září, s. 120-121
Annotation: Otištění výňatků ze dvou statí Z. N.; Hostinský Otakar, Šalda František Xaver.
Article
197
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 7, září, s. 136-137
Annotation: Medailón.
Article
198
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 68, 1987, č. 201, 28. 8., s. 5
Annotation: H. Hrzalová odpovídá na otázku Jaká je úloha rozhlasové hry v dnešní době? (7. ročník Prix Bohemia se koná v Plzni 7.-11. 9. 1987).
Article
199
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 67, 1987, č. 186, 11. 8., s. 5
Annotation: Nekrolog k 6. 8.
Article
200