By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2121
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 1, 1954, č. 1, s. 126-131
Annotation: Recenze. Přesto, že knihu hodnotí jako velmi záslužnou, poznamenává, že autor se i přes snahu o interpretaci z pozice marxistické literární...
Article
2122
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 1, 1954, č. 1, s. 139-142
Annotation: Stať představuje časopis Česká literatura, který vychází od roku 1953, vymezuje jeho cíle a poslání v souvislosti s časopisem Slovesná věda...
Article
2123
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 1, 1954, č. 2, s. 214-227
Annotation: Stať se věnuje reflexi jánošíkovské tradici ve slovenské literární tvorbě, okrajově se zmiňuje též o české - o divadelní hře J. Mahena.
Article
2124
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 1, 1954, č. 2, s. 246-249
Annotation: Kratší stať se věnuje epigramům J. Kollára. Epigramy publikoval pod pseudonymem Čechobratr Protištúrský v České včele, v době osamostatňování...
Article
2125
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 1, 1954, č. 3, s. 339-354
Annotation: Stať se věnuje stykům Ľ. Štúra s českými osobnostmi - jak prostřednictvm korespondence (např. s F. Palackým), setkání s Čechy na učilišti...
Article
2126
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 1, 1954, č. 4, s. 432-463
Annotation: Stať se věnuje polské reflexi tvorby J. Kollára - jak jeho slovenského díla, tak otázky překladů do polštiny. První ohlas pochází z roku 1822,...
Article
2127
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 1, 1954, č. 4, s. 458-463
Annotation: Bibliografie.
Article
2128
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 1, 1954, č. 4, s. 464-500
Annotation: Korespondence J. Kollára Míně. Listy jsou otištěny v německém originálu i slovenském překladu. V úvodu stručně shrnut osud jejich publikování...
Article