By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 3, s. 143-145
Annotation: Životopisný portrét.
Article
202
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 3, s. 148-149
Annotation: Referát o sympoziu pořádaném 19. 9. 2014.
Article
203
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 3, s. 154-156
Annotation: Recenze.
Article
204
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 3, s. 153-154
Annotation: Recenze dvou níže uvedených knih.
Article
205
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 5, s. 209-214
Annotation: Stať o J. Husovi, jeho době a životě a tvorbě.
Article
206
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 5, s. 222-226
Annotation: Článek o první diachronní audioknize starší české literatury vytvořené na oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR.
Article
207
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 5, s. 235-240
Annotation: Článek upozorňuje na výsledky čtenářské gramotnosti žáků základních škol v národním výzkumu CLoSE, které bylo realizováno v roce 2012.
Article
208
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 5, s. 241-244
Annotation: Soubor recenzních glos na níže zmíněné knihy.
Article
209
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 5, s. 249-250
Annotation: Zpráva o rubrikách webu ASČ, mj. i o internetovém literárním občasníku Úly, jenž přináší ukázky z tvorby známých i méně známých autorů;...
Article
210
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 5, s. 251-252
Annotation: Životopisný portrét J. Kocourka.
Article
211
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 5, s. 258-259
Annotation: Zpráva o vydání knihy.
Article
212
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 4, s. 173-177
Annotation: Studie o tvorbě literárního kánonu literatury pro děti a mládež a jeho roli v oblasti didaktiky.
Article
213
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 4, s. 205-207
Annotation: Životopisný portrét.
Article
214
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 4, s. 207-208
Annotation: Recenze srovnává 2 knihy, které vyšly ve stejné době a věnují se příslovím.
Article
215
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 4, s. 157-164
Annotation: Studie ke 100. výročí narození J. Koláře, o jeho životě a díle, doplněné citáty z Kolářových děl.
Article
216
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 4, s. 178-185
Annotation: Studie o hledání identity místa v románu P. Čichoně, objevování Hlučínska.
Article
217
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 4, s. 197-201
Annotation: Soubor recenzních glos na níže jmenované knihy.
Article
218
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 4, s. 203-205
Annotation: Životopisný portrét k 80. narozeninám N. Kvítkové.
Article
219
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 1, s. 49-51
Annotation: Soubor recenzních glos k níže uvedeným knihám.
Article
220
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 3, s. 105-110
Annotation: Studie; mj. o práci s dílem T. Novákové v rámci středoškolské literární výchovy.
Article