By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 3, listopad, s. 157-159
Annotation: Medailon P. Kytlicové; o jejím vídeňském rodišti.
Article
202
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 3, listopad, s. 137
Annotation: Poznámka k zkrácenému otisku recenze A. Nováka z roku 1914; k 65. výročí jeho úmrtí.
Article
203
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 3, listopad, s. 114-115
Annotation: Pokračování předchozí kapitoly.
Article
204
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 2, říjen, s. 104-107
Annotation: Recenze.
Article
205
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 2, říjen, s. 93-94
Annotation: Medailon Z. Řezníčka k otištěnému jeho textu Meditace v pološeru (s. 90-93).
Article
206
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 2, říjen, s. 72
Annotation: Biografická poznámka k otištěným básním R. V. (s. 61-72).
Article
207
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 2, říjen, s. 108-111
Annotation: Recenze.
Article
208
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 2, říjen, s. 73-87
Annotation: Dokončení kapitoly Procesy (o procesu proti katolickým literátům). Dále kapitoly Intelektuálové a Bilance a výhledy. Kacířské poznámky.
Article
209
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 6-24
Annotation: Pokračování vzpomínek obsahující texty J. Čepa a prozaické a básnické texty J. Zahradníčka a kapitolu Procesy (o procesu proti spolupracovníkům...
Article
210
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 25-26
Annotation: Vzpomínka.
Article
211
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 26-29
Annotation: Vzpomínka na návštěvu u R.V. v květnu 1981 u příležitosti jejích 80. narozenin.
Article
212
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 43-47
Annotation: Medailon.
Article
213
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 48-49
Annotation: Nekrolog.
Article
214
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 54-55
Annotation: Recenze.
Article
215
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 39-40
Annotation: Medailon u příležitosti nedožitých 71. narozenin 26. 7. 2004.
Article
216
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 10, prosinec, s. 518-528
Annotation: O časopisech Řád a Obnova v druhé polovině 30. let.
Article
217
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 10, prosinec, s. 540-544
Annotation: Studie.
Article
218
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 10, prosinec, s. 548-549
Annotation: Recenze.
Article
219
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 10, prosinec, s. 554
Annotation: Recenze.
Article
220
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 10, prosinec, s. 555-559
Annotation: Komentář ke knize, pohoršujícící se nad tím, že se ocitla mezi výprodejovými tituly za nízké ceny.
Article