By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 48, 30. 11., s. 5
Annotation: Nekrolog u výběru básní J. Skácela.
Article
202
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 48, 30. 11., s. 4
Annotation: Nekrolog obsahující dva Skácelovy dopisy Šrutovi (z 22. 10. a 6. 11.).
Article
203
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 48, 30. 11., s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
204
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 48, 30. 11., s. 2
Annotation: Svaz českých spisovatelů; prohlášení; otištěna též: Prohlášení členů pražského literárního klubu; Prohlášení výboru SČS; Usnesení...
Article
205
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 48, 30. 11., s. 3
Annotation: Anketa k současné situaci: vyjádření osobních stanovisek osmnácti spisovatelů.
Article
206
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 48, 30. 11., s. 12
Annotation: Týká se roku 1968 a reaguje na článek: Šimečka Milan, Svědomí ruské inteligence (pův. v lednu v pařížském Le Monde, potom v 9. čísle moskevské...
Article
207
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 47, 27. 11., s. 4-5
Annotation: Rozhovor s dvěma z autorů z pořadu mladé poezie Co kdyby na Neumannových Poděbradech; u výběru z jejich básní (s. 5); Neumannovy Poděbrady.
Article
208
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 47, 27. 11., s. 2
Annotation: K prohlášení výboru: Svaz českých spisovatelů z 22. 11. (prohlášení otištěno na téže straně).
Article
209
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 47, 27. 11., s. 2
Annotation: Jednou z letošních laureátek je I. Procházková (1953).
Article
210
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 47, 27. 11., s. 2
Annotation: Stanovisko z 22. 11.; Svaz českých spisovatelů.
Article
211
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 47, 27. 11., s. 2
Annotation: Otištění "Stanoviska komunistů nakladatelství Mladá fronta" k listopadovým událostem (10 podpisů, datováno 20. 11.).
Article
212
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 47, 27. 11., s. 2
Annotation: Prohlášení k současným událostem; Svaz českých spisovatelů.
Article
213
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 47, 27. 11., s. 2
Annotation: Text usnesení k listopadovým událostem; Svaz slovenských spisovatelů.
Article
214
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 47, 27. 11., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
215
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 47, 23. 11., s. 1, 3
Annotation: Rozhovor s vedoucí oddělení současných literatur evropských socialistických zemí Ústavu slavistiky v Moskvě; též o současném zájmu o naši...
Article
216
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 46, 16. 11., s. 2
Annotation: Nekrolog; (1. 12. 1909 Olomouc-3. 11. 1989 Brno).
Article
217
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 46, 16. 11., s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
218
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 46, 16. 11., s. 2
Annotation: Suchl Jan; polemika s recenzí: Slomek Jaromír (Mladá fronta 16. 9.).
Article
219
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 46, 16. 11., s. 2
Annotation: O udělení cen: Lidové nakladatelství za rok 1988.
Article
220
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 46, 16. 11., s. 10
Annotation: Recenze.
Article