By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 2
Annotation: Zpráva o vydání korespondence J. Vrchlického s J. Vondroušovu "Své milence : listy a básně pro Justýnu Vondroušovou " a Vrchlického básní...
Article
202
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 3, březen, s. 2-3
Annotation: Básně.
Article
203
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 3, březen, s. 4-8
Annotation: Povídky.
Article
204
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 3, březen, s. 11
Annotation: Bajky.
Article
205
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 3, březen, s. 13-14
Annotation: Pohádka.
Article
206
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, s. 2-3
Annotation: Básně.
Article
207
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, s. 4-11
Annotation: Povídka.
Article
208
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, s. 14-15
Annotation: Pohádky.
Article
209
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, s. 20-22
Annotation: Recenze.
Article
210
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
211
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 6
Annotation: Zpráva o literárně-dramatickém a hudebním pořadu "Eliška Krásnohorská a česká opera", který se konal 2. 12. 2019 v rámci Plzeňského literárního...
Article
212
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 6-7
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci hry J. Zindulky "Tchýně na zabití", jiiž uvádí SPOlečnost DIvadelních NAdšenců Spodina v Divadle Dialog v Plzni.
Article
213
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 7
Annotation: Zpráva o inscenaci divadelní hry M. Herejka "Podzimní večer Jefferyho Wilsona", již uvádí soubor Orákulum v Divadle Dialog v Plzni.
Article
214
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 8
Annotation: Zpráva o inscenaci loutkové hry V. Peřiny, T. Dvořáka a I. Nesvedy "Pozor, Zorro!", již uvádí Divadlo Alfa v Plzni.
Article
215
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 1
Annotation: Zpráva o vydání románu L. Mikisa "Dům z mlhy", o básni "Zničilživot" T. T. Kůse ze sbírky "Mělké jámy", zařazené do antologie "Nejlepší...
Article
216
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 2
Annotation: Zpráva o setkání členů Střediska západočeských spisovatelů při příležitosti výstavy "Sobě ke cti, umění ke slávě" v Západočeské...
Article
217
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 2-4
Annotation: Přehled literárních a kulturních akcí v Plzeňském kraji.
Article
218
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 4-6
Annotation: Rozhovor se spisovatelem I. Vičarem o jeho literární tvorbě, časopise Plž a spisovatelích a spisovatelkách ze Střediska západočeských spisovatelů.
Article
219
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, s. 2-4
Annotation: Básně.
Article
220
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, s. 5-8
Annotation: Povídka.
Article