By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 172-174
Annotation: Úvodní poznámky k tematice poetiky slovenské literatury po roce 1945.
Article
202
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 265-267
Annotation: Zpráva o semináři "Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2016", která se konala 21.2.2017 na Ústavu slovenské literatury SAV.
Article
203
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 262-264
Annotation: Recenze monografie "Vizuální poezie" E. Krátké.
Article
204
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 259-261
Annotation: Recenze sborníku "Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte".
Article
205
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 175-191
Annotation: Studie se děli na dvě části. První se věnuje možnostem využití podnětů vycházejících z fenomenologie jako metodologických nástrojů pro...
Article
206
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 192-200
Annotation: Studie se zabývá vývojem existenciálního diskursu ve slovenské literatuře od 40. let 20. století. Autor se soustřeďuje na teoretickou a historickou...
Article
207
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 201-207
Annotation: Studie sleduje literárněvědný zájem o otázku poetiky (poetic turn), hlavně v oblasti německojazyčné humanistiky. Autorka se soustřeďuje na...
Article
208
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 208-227
Annotation: Studie se zabývá analýzou básně "Šialený mesiac" J. Ondruše jako klíčovým slovenským básnickým textem 60. let. Studie zahrnuje: uvedení...
Article
209
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 228-235
Annotation: Studie se zabývá otázkou cenzury v současné české literárněvědné reflexi. Autor se soustřeďuje na dvě monografie: "V obecném zájmu" a "Nebezpečná...
Article
210
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 236-249
Annotation: Studie se zabývá vývojem žánru balady ve slovenské literatuře po roku 1945. Autorka se soustřeďuje hlavně na proměny žánru v 50. a 60. letech....
Article
211
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 250-258
Annotation: Studie se zabývá proměnami ve slovenské románové tvorbě po roce 1945. Autorka se soustřeďuje na uchopení nových vztahů a pravidel románové...
Article
212
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 4, s. 329-332
Annotation: Recenze.
Article
214
215
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 6, s. 475-477
Annotation: Recenze.
Article
216
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 409-411
Annotation: Zpráva o konferenci.
Article
217
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 6, s. 445-460
Annotation: Studie se věnuje žánru pohádky pro děti. Autorka se soustřeďuje na žánrové rozlišení pohádek za účelem určení vlastností meditativní...
Article
218
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 6, s. 461-471
Annotation: Studie se věnuje analýze povídky "V súmraku" M. Urbana. Autorka věnuje pozornost různým vydáním Urbanových povídek, odkazům na ruskou literaturu...
Article
219
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 339
Annotation: Úvodník.
Article
220
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 340-352
Annotation: Studie se věnuje životu a vědecké kariéře Š. Druga. Autorka vychází z archivních materiálů.
Article