By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 49, 7. 12., příl. Kmen, č. 49, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
202
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 33, 1983, č. 6, prosinec, s. 661-677
Article
203
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 10, prosinec, s. 42-44
Annotation: O tvůrčí osobnosti J. N.
Article
204
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 48, 30. 11., příl. Kmen, č. 48, s. 1, 3
Annotation: Analýza kupního a čtenářského zájmu o novinky překladové literatury na našem trhu.
Article
205
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 9, listopad, s. 528-534
Annotation: Stať o literatuře pro děti jako prostředku formování dětské psychiky.
Article
206
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 8, říjen, s. 460-461
Annotation: Recenze.
Article
207
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 8, říjen, s. 453-459
Annotation: Stať o vztahu tvorby pro děti a mládež k literatuře pro dospělé; citováno z teoretických prací: Tenčík František, Nezkusil Vladimír, Stejskal...
Article
208
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 37, 14. 9., příl. Kmen, č. 37, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
209
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 7, září, s. 400-406
Annotation: Přehledová stať o kvalitativním vývoji české literatury pro děti.
Article
210
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 7, září, s. 412-414
Annotation: K 55. narozeninám 31. 7.; o tvorbě B. N. pro děti.
Article
211
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 32, 10. 8., příl. Kmen, č. 32, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
212
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 30, 27. 7., příl. Kmen, č. 30, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
213
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 28, 13. 7., příl. Kmen, č. 28, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
214
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 6, červen, s. 323-329
Annotation: Úvaha o sebeprojekci autora v současné literární tvorbě pro děti; navazuje na stať O. Ch. Socialistická literatura a próza pro děti a mládež...
Article
215
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 63, 1983, č. 109, 11. 5., s. 5
Annotation: Rozhovor s vedoucím Kabinetu dětské literatury a literární výchovy Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV o práci Kabinetu.
Article
216
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 5, květen, s. 265-273
Annotation: Úvaha o charakteru současné české dětské prózy.
Article
217
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 39, 1983, č. 87, 14. 4., s. 5
Annotation: Příspěvek v rubrice; o charakteristických rysech dětské literatury uplynulého desetiletí.
Article
218
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 39, 1983, č. 82, 8. 4., s. 4
Annotation: Rozhovor s vedoucím Kabinetu dětské literatury a literární výchovy Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV.
Article
219
In: Tribuna. -- ISSN 0139-5165. -- Roč. 15, 1983, č. 10, 9. 3., s. 10; č. 11, 16. 3., s. 10-11
Annotation: O koncepci dětské literatury a četby dětí v západních zemích a v socialistickém světě.
Article
220
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 3, březen, s. 140
Annotation: Medailón k 13. 3.
Article