By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


221
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, s. 8
Annotation: Básně.
Article
222
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, s. 9-10
Annotation: Zamyšlení nad poezií T. T. Kůse a jeho sbírkou "Mělké jámy" - v souvislosti s udělením Ceny Bohumila Polana.
Article
223
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, s. 11; č. 2, únor, s. 13-14; č. 3, březen, s. 9-10; č. 4, duben, s. 13; č. 5, květen, s. 10-11; č. 6, červen, s. 9-10; č. 9, září, s. 15-16; č. 10, říjen, s. 11; č. 11, listopad, s. 10-11; č. 12, prosinec, s. 11
Annotation: Cyklus komentářů o problémech českých spisovatelů.
Article
224
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, s. 13-14; č. 2, únor, s. 17; č. 3, březen, s. 10; č. 4, duben, s. 11; č. 5, květen, s. 14; č. 6, červen, s. 10; č. 7/8, červenec/srpen, s. 20; č. 9, září, s. 13; č. 10, říjen, s. 10; č. 11, listopad, s. 11; č. 12, prosinec, s. 13
Annotation: Soubor básní a próz.
Article
225
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, s. 16-17
Annotation: Článek o K. Čapkovi a jeho vizionářství ohledně robotů a jejich "podmaňování si" lidí, což se, do určité míry, děje i dnes mj. v souvislosti...
Article
226
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, s. 20-21
Annotation: Povídky.
Article
227
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
228
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, příl. Listy Ason-klubu, č. 1, s. 1
Annotation: Zpráva o křtu knihy pro děti K. Misíkové a M. Vobruby "Záhada na ostrově lemurů".
Article
229
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, příl. Listy Ason-klubu, č. 1, s. 1-2
Annotation: Zpráva o autorském čtení K. Erbové a J. Štroblové, které proběhlo 4. 12. 2019 v Knihovně města Plzně.
Article
230
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, příl. Listy Ason-klubu, č. 1, s. 2
Annotation: Báseň.
Article
231
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, příl. Listy Ason-klubu, č. 1, s. 5-7
Annotation: Přehled literárních a kulturních akcí v Plzeňském kraji.
Article
232
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, příl. Listy Ason-klubu, č. 1, s. 7-8
Annotation: Přehled literárních soutěží a cen.
Article
233
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, s. 2-3
Annotation: Básně.
Article
234
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, s. 4-6
Annotation: Povídka.
Article
235
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, s. 18
Annotation: Básně.
Article
236
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, s. 20-22
Annotation: Básně.
Article
237
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
238
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 1-2
Annotation: Zpráva o vyhlášení výsledků Ceny Bohumila Polana, již získali V. Němec za román "Neocortext aneb Kybernetické romanetto" a T. Kůs za básnickou...
Article
239
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 2
Annotation: Báseň.
Article
240
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 2
Annotation: Zpráva o besedě básnířek Plzeňského kraje o poezii, která proběhla 5. 11. 2019 v Knihovně města Plzně v rámci Plzeňského literárního festivalu.
Article