By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


241
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 41/42, 21. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
242
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 245, 21. 10., s. 6
Annotation: Recenze knihy o: Beneš Edvard.
Article
243
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 240, 15. 10., s. 5
Annotation: Albatros; rozhovor o frankfurtském knižním veletrhu.
Article
244
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 39/40, 7. 10., s. 22
Annotation: Recenze výboru statí o světové literatuře a překladech z let 1946-79.
Article
245
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 225, 28. 9., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
246
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 189, 17. 8., s. 7
Annotation: Recenze; též o: Crha Richard, Nevyřešené věci, Carmen 1993.
Article
247
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 186, 13. 8., s. 7
Annotation: Recenze též prózy Nezval Martin:Obsluhoval jsem prezidentova poradce.
Article
248
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 180, 6. 8., s. 7
Annotation: Glosa k vydání; též o: Nezval Martin, Obsluhoval jsem prezidentova poradce.
Article
249
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 162, 16. 7., s. 7
Annotation: Nekrolog.
Article
250
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 162, 16. 7., s. 7
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
251
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 27/28, 15. 7., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
252
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 27, 14. 7., s. 8
Annotation: Zlatá stuha; zpráva o výsledcích soutěže hodnotící produkci prvního pololetí 1993; oceněni mj. Lukešová Milena, Jak si uděláme zeměkouli;...
Article
253
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 26, 7. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
254
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 152, 2. 7., s. 7
Annotation: Rozhovor; mj. o její knize Balada o Sněžce, Ivo Železný.
Article
255
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 152, 2. 7., s. 7
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
256
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 149, 29. 6., s. 7
Annotation: Zpráva o udělení Zlaté stuhy nejlepší knize pro mládež roku 1992.
Article
257
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 146, 25. 6., s. 7
Annotation: Referát o udělení: Zlatá stuha za nejlepší knihu pro mládež mj. : Žáček Jiří a Zmatlíková Helena, Slabikář, Má první čítanka; Lukešová...
Article
258
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 145, 24. 6., s. 3
Annotation: Zpráva o vyhlášení vítězů soutěže Povídka 93, pořádané: Klub 89; první cenu získal Sobotka R.
Article
259
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 25, 24. 6., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
260
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 137, 15. 6., s. 7
Annotation: Poznámka k vydání.
Article