By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 2
Annotation: O jeho besedě se čtenáři v Polském informačním středisku.
Article
22
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 2
Annotation: O lucemburské spisovatelce: Kiefferová Rosemarie (psala též o K. Čapkovi) a obsahu dvojčísla revue NEuropa, vydávaném italským básníkem: Morina...
Article
23
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 3
Annotation: Telefonický rozhovor s Torontem.
Article
24
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 11
Annotation: Reakce pražských rusistů na Graninův dopis F. Kautmanovi a J. Císařovskému z 12. 11. 1989; Kautman František, Císařovský Josef.
Article
25
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 13
Annotation: Rozhovor konaný v Praze 3. 12. 1989 se spisovatelkou a tajemnicí Svazu čs. spisovatelů.
Article
26
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
27
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
28
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
29
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 14-15
Annotation: Recenze.
Article
30
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 2
Annotation: Programové prohlášení.
Article
31
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 2
Annotation: Konala se v Liblicích 5.-7. 2. na téma Masaryk a dnešek.
Article
32
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 2
Annotation: O edičním plánu Čs. spisovatel.
Article
33
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 2
Annotation: K výročí narození 21. 2.
Article
34
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 2
Annotation: K 60. výročí narození 5. 2.
Article
35
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 3
Annotation: K vydání prvního čísla.
Article
36
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 5
Annotation: S nakladatelem londýnského nakladatelství Rozmluvy o jeho záměru přenést činnost do Prahy.
Article
37
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 7
Annotation: Reportáž o Oravě s reminiscencemi na tamní pobyt K. Č.
Article
38
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 8-9
Annotation: Vzpomínka nakladatelské redaktorky podílející se na vydávání knih J. Š. v Čs. spisovateli.
Article
39
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 8-9
Annotation: Se souhrnnou informací o prózách J. Š. vydaných v exilu.
Article
40
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 9
Annotation: O náchodských rodácích J. Š. a o: Blažek Vratislav.
Article