By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 70, 23. 3., s. 14
Annotation: Recenze dvojjazyčné knihy.
Article
22
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 1/2, s. 4-10
Annotation: Přehledová stať.
Article
23
Annotation: Sborník suplující stejnojmenný zrušený časopis, tentokrát s hlavním tématem: Zamyšlení o funkcích dětské literatury a dětského čtenářství;...
Book
24
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 296, 20. 12., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
25
Annotation: Sborník suplující zrušený (IBBY doufá, že dočasně) časopis Zlatý máj, s redakčním Úvodem (s. 1) a mj. s uvedenými příspěvky (na s. 42-72...
Book
27
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 48, 1997/1998, č. 7/8, s. 156-157
Annotation: Úvaha.
Article
28
by Chaloupka, Otakar, 1935-2013
Published Praha : Victoria Publishing, 1995.
Annotation: S úvodem a s kapitolami Počátek počátků, Čtení jako vstup do nového světa, Dítě a čtenářský výběr, Cesta k literatuře, Prostor literatury...
Book
29
by Chaloupka, Otakar, 1935-2013
Published Praha : Victoria Publishing, 1995.
Annotation: Studie; s úvodem a s kapitolami Jak čtenářství dítěte vzniká - nebo nevzniká, Rodina a její prostředí, Televize a co k ní patří, Komerční...
Book
30
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 45, 1994/1995, č. 7/8, s. 185-186
Annotation: Recenze.
Article
31
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 43, 1992/1993, č. 5/6, s. 121-126
Annotation: Shrnutí výsledků sociologické sondy; mj. o postojích k literatuře.
Article
32
In: Mahulena, krásná panna. -- S. 219-221
Annotation: Němcová Božena, Seifert Jaroslav.
Book Chapter
33
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 9, listopad, s. 569-570
Annotation: Recenze.
Article
34
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 41, 12. 10., s. 1, 3
Annotation: O jeho tvorbě pro děti.
Article
35
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1989, č. 237, 7. 10., s. 5
Annotation: Medailón k 125. výročí narození J. Š. K.
Article
36
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 8, říjen, s. 498
Annotation: Recenze.
Article
37
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 5, 1989, č. 17, 6. 9., s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
38
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 29, 20. 7., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
39
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 29, 20. 7., s. 3
Annotation: K 70. narozeninám 22. 7.
Article
40
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 26, 29. 6., s. 1, 3
Annotation: Esej o individualizovaném pohledu spisovatele na současný svět.
Article