By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


4121
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 1, 1972, č. 1, říjen, s. 36-39
Annotation: Vzpomínky.
Article
4122
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 1, 1972, č. 1, říjen, s. 90-91
Annotation: Recenze sbírek Karla Sýse Pootevřený anděl, Petra Skarlanta Hebká kůže a Václava Honse Černé milosti.
Article
4123
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 1, 1972, č. 1, říjen, s. 91-92
Annotation: Recenze životopisné studie o malíři F.K.
Article
4124
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 1, 1972, č. 1, říjen, s. 86-88
Annotation: Studie; mj. o ohlasu jeho díla u nás, zejména o překladech Jindřicha Hořejšího; k 105. výročí narození J.R. (21.9.).
Article
4125
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 1, 1972, č. 1, říjen, s. 96
Annotation: Seznam chyb ve svém diskusním příspěvku otištěném v publikaci (Ustavující sjezd Svazu českých spisovatelů ve dnech 31.5.-1.6.1972, sborník...
Article
4126
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 1, 1972, č. 1, říjen, s. 1-9
Annotation: Programový úvodník předsedy redakční rady.
Article
4127
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 1, 1972, č. 1, říjen, s. 77-79
Annotation: Kritika ediční praxe v nakladetelství Čs.spisovatel v letech 1968-69 a o koncepci nové ediční politiky.
Article
4128
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 1, 1972, č. 1, s. 56-61
Annotation: Studie o analogiích mezi V.V. a díly ruských autorů; též o Vančurově dialektismu ve vztahu k čapkovskému relativismu.
Article